Avaleht Äri Kredex kinnitas majandusaasta aruande
Kredex kinnitas majandusaasta aruande

Kredex kinnitas majandusaasta aruande

Kredexi nõukogu kinnitatud majandusaasta aruande kohaselt tegi Kredex eelmisel aastal ettevõtetele kättesaadavaks 475 miljonit eurot võrreldes 2019. aasta 117 miljoni euroga.

Kredexi juhatuse esimehe Ivo Kuldmäe sõnul oli 2020. aasta Kredexi jaoks muudatuste ja suure vastutuse aasta. Tavameetmetena väljastati ettevõtetele käendusi summas 76,7 miljonit eurot (2019. aastal 62 miljonit) ja laene 1,8 miljonit eurot (2019. aastal 2,6 miljonit). Peale selle väljastati ettevõtetele pandeemiast tingitud majanduskriisi mõjude leevendamiseks soodustingimustel erakorralisi käendusi summas 56,6 miljonit ja otselaene summas 236,9 miljonit eurot. Kokku käendas ja rahastas Kredex 2020. aastal 501 ettevõtet summas 370,2 miljonit eurot (2019. aastal 411 ettevõtet summas 64,6 miljonit eurot).

Ettevõtlusvaldkonna laenuportfell suurenes enam kui 10 korda, ulatused aasta lõpu seisuga 192,1 miljoni euroni (31.12.2019 seisuga 14,6 miljonit eurot). Käendusportfell kasvas 63,8%, tõustes aasta lõpuks tasemele 165,7 miljonit eurot (31.12.2019 seisuga 101,2 miljonit eurot).

Kredex väljastas 2020. aastal eluasemelaenu käendusi summas 40,1 miljonit eurot, mis on võrreldes 2019. aastaga 5 miljonit eurot rohkem. Eluasemevaldkonna laenuportfell oli aasta lõpu seisuga 29,9 miljonit eurot. Käendusportfell kasvas 138,2 miljoni euroni. 2020. aastal oli korterelamute rekonstrueerimistoetuste eelarve ligikaudu 100 miljonit eurot, millest Kredex eraldas toetusi 84 miljoni euro ulatuses.

Kredex Krediidikindlustuse kindlustatud käive kasvas 2020. aastal 10%, ületades 700 miljonit eurot. Sellest oli eksporditehingute käive 450 miljonit eurot, mis suurenes aastaga 15,7%. Kokku oli aasta lõpu seisuga kindlustatud 4666 ostja maksejõuetusest tulenev risk.

Kredexi tütarettevõtte Smartcapi fondi Early Fund II varade maht oli aasta lõpu seisuga 69,4 miljonit eurot. 2020. aasta lõpu seisuga ulatus Smartcapi investeeringute koondkäive 400 miljoni euroni. Portfelliettevõtted tasusid aasta jooksul tööjõumakse 29 miljonit eurot. Smartcap kuulutas välja konkursi, et arendada Eesti riskikapitaliturgu uue kõrgtehnoloogilistele väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud riskikapitalifondi kaudu, kuhu planeeritakse 2021. aastal investeerida 15 miljonit eurot.

2020. aasta jaanuaris avalikustas Startup Estonia programm Eesti iduettevõtete andmebaasi. Aasta lõpu seisuga tegutses Eestis 1110 iduettevõtet, mille koondkäive ulatus 782 miljoni euroni.