1. Avaleht
  2. Majandus
  3. Krüpto- ja plokiahela tehnoloogiad soodustavad rohelise energia tootmist ja kasutamist
Krüpto- ja plokiahela tehnoloogiad soodustavad rohelise energia tootmist ja kasutamist

Krüpto- ja plokiahela tehnoloogiad soodustavad rohelise energia tootmist ja kasutamist

“Kuigi vahel propageeritakse müüti, et krüpto- ja plokiahela tehnoloogiad on liiga energiamahukad, jääb üldiselt nende energiatarbimine traditsiooniliste finantsasutuste omast kaugele alla. Lisaks väheneb tänu uute algoritmide kasutuselevõtule krüptotööstuse elektrivajadus kiiresti ja järjest olulisema osa sellest moodustavad taastuvad energiaressursid. Seega edendab krüptotööstus nii taastuvenergia sektori tehnoloogilisi uuendusi kui ka annab hoogu nende kiiremale juurutamisele,” selgitab Polina Brottier, Binance’i esindaja Eestis.

Hirm uuenduste ees

Stereotüüpne kuvand krüptovaluutade keskkonnavaenulikkusest on tekkinud seetõttu, et kõige esimese krüptovaluuta ja turuliidri Bitcoini (BTC) kaevandamine on suhteliselt energiamahukas. Bitcoini ja ka mitmete teiste laialdaselt kasutatavate krüptovaluutade kaevandamisel kasutatakse töötõestus-algoritmi (proof-of-work) ja selle pearaamatu konsensusmehhanismi säilitamiseks on vaja võimsaid arvuteid, mis tarbivad suhteliselt palju energiat.

Tuleb tunnistada, et töötõestusalgoritm kulutab tõesti rohkem energiat kui näiteks üha populaarsemaks muutuv osaluse tõestamise (proof-of-stake) algoritm. Kuid see ei anna ka põhjust ekslikult väita, et BTC kaevandamine võib keskkonnale kahjulikku mõju avaldada.

Näiteks 2021. aastal jõudis Galaxy Digitali uuring järeldusele, et 100 maailma suurima panga andmekeskuse energiajalajälg on enam kui kaks korda suurem kui kogu Bitcoini võrgustikul. Teisalt on Maailmapank ja Rahvusvaheline Energiaagentuur välja arvutanud, et elektri edastamise ja jaotamise aastased kaod on 19,4 korda suuremad kui Bitcoini plokiahela kasutamine.

Arvestada tuleks sellega, et inimesed kritiseerivad tõenäolisemalt asju, millest nad aru ei saa ja on palju vähem kriitilised tavanähtuste suhtes. Seetõttu on vähem tõenäoline, et inimesed kritiseerivad traditsioonilisi finantsasutusi energiatarbimise ja võimaliku keskkonnakahju tõttu, kuigi nende energiatarbimine on suurem ja potentsiaalne kasu ühiskonnale väiksem. 2022. aastal läbi viidud krüptomaksete energiatõhususe uuring jõudis järeldusele, et Bitcoin Lightning protokolli kasutades on maksed 56 korda energiatõhusamad, kui traditsiooniline pangasüsteem suudab pakkuda.

Finantssüsteemis pole ühtegi elementi, mis ei kasutaks energiat. Bitcoin seevastu on uuendus, mis pakub samaaegselt nii rahvusvahelist plokiahela võrgustikku kui ka digitaalset vara. Bitcoini tehinguid saab teha 24 tundi ööpäevas, 365 päeva aastas. Igaüks ja kõikjal saab kasutada Bitcoini tehingute tegemiseks ja väärtuse säilitamiseks.

Maailma Majandusfoorumi esindajad väidavad ka, et krüpto annab arengumaade inimestele majandusliku vabaduse ja tarbib globaalselt vähem energiat kui näiteks pesukuivatid või külmikud.

Bitcoin edendab rohelist energiat

Bitcoin Mining Councili 2022. aasta II kvartali aruandes leiti, et 59,5% BTC kaevandamiseks kasutatavast ülemaailmsest energiast pärineb taastuv energiaallikatest. Eeldatakse, et taastuvate energiaressursside osakaal BTC kaevandamisel kasvab ka tulevikus. Lisaks on BTC kaevandamise efektiivsus kasvanud 46%. See juhtus tänu pooljuhttehnoloogia arengule ja kaasaegsete kaevandamismeetodite kasutuselevõtule. Seega, isegi kui üldine elektritarbimine Bitcoini kaevandajatel suureneb, siis tänu taastuv energiaallikate kasutamisele vähenevad tekkivad heitkogused.

Näiteks 2022. aastal moodustasid taastuvad energiaallikad umbes 13% USA kogu energiatarbimisest ja umbes 21,5% kogu energiatarbimisest kommunaalteenuste segmendis (USA energiainfo administratsiooni andmed). Seetõttu panustab Bitcoin säästva energiatootmise arendamisse juba palju suuremal määral kui teised USA institutsioonid keskmiselt.

Mitmed krüptokaevandusettevõtted teevad koostööd energiatootjatega, et aidata tasakaalustada taastuvenergia nõudlust ja pakkumist, vältides liigse kasutamata võimsuse teket. See suurendab energiakasutuse efektiivsust ja soodustab üleminekut taastuvenergiale.

Krüptoraha kaevandamise mitmekesisus

Krüptovaluutasid energiatarbimises süüdistades keskendutakse alati vaid osale sektorist – nendele krüptovaluutadele, mis kasutavad töötõenduse algoritmi. Siiski tuleb märkida, et plokiahela tehingute kontrollimehhanismid on erinevad. Nende hulgas kogub üha enam populaarsust proof-of-stake (PoS) algoritm, mis on oluliselt energiasäästlikum ja rohelisem.

Näiteks maailma suuruselt teine plokiahela võrk Ethereum (ETH) muutis oma algoritmi 2022. aasta septembris. Muuhulgas oli energiatõhusus üks juhtivaid kriteeriume muutuste protsessi rakendamisel. Pärast võrgu testimist selgus, et algoritmi muutmine vähendas Ethereumi energiatarbimist 99,9%. Ethereumi aastane elektritarbimine võrdub nüüd 587 kliimaseadme aastatarbimisega. See on märkimisväärne saavutus süsteemi jaoks, mis suudab mõne minutiga töödelda kuni 400 miljonit tehingut. Teised krüptovaluutad järgivad Ethereumi eeskuju, kasutades algusest peale energiasäästlikumaid konsensusmehhanisme.

Plokiahelate potentsiaal tulevastes jätkusuutlikkuse lahendustes

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) tunnistab3, et plokiahela tehnoloogial on tohutu potentsiaal infrastruktuuri, tarneahelate ja tootmisprotsesside tõhustamiseks. Näiteks saab plokiahelaid kasutada kaupade päritolu jälgimiseks ja kontrollimiseks, tagades, et need on toodetud säästvalt ja eetiliselt. Nii saab julgustada ettevõtteid kasutama keskkonnahoidlikumaid tavasid ja aidata tarbijatel teha keskkonnasõbralikke valikuid.

Mitmed plokiahela idufirmad aitavad taastuvenergia tootmist rahaks muuta, vähendades seeläbi energia hinda ja tarbimist ning aidates kodumajapidamistel valida säästlikumaid ja keskkonnahoidlikumaid lahendusi. Näiteks võib plokiahela tehnoloogia aidata võrdõiguslikku energiakaubandust, võimaldades elanikel müüa üleliigset päikeseenergiat otse oma naabritele. Nii detsentraliseeritakse energiaturg ja propageeritakse taastuvate energiaallikate kasutamist, vähendades sõltuvust suuremahulistest elektrijaamadest ja ebaefektiivsetest energiajaotussüsteemidest.

Head Uudised GoodNews