Avaleht Teenus Lätis käivitus Norra-Eesti ühisettevõtte abiga uus pandipakendisüsteem
Lätis käivitus Norra-Eesti ühisettevõtte abiga uus pandipakendisüsteem

Lätis käivitus Norra-Eesti ühisettevõtte abiga uus pandipakendisüsteem

Lätis käivitus tänasest üleriigiline ühtne pandipakendisüsteem, mille tarvis paigaldab Norra Eesti ühisettevõte Tomra Collection Latvia riiki üle 1000 taaraautomaadi ning 186 erimõõdus välikioskit.

Uus pandipakendisüsteem hakkab tööle sarnasel põhimõttel nagu Eestis ja Leedus ehk tarbija maksab toodet ostes lisaks pakendi pandihinna 10 eurosenti, mille saab tagastuse käigus tagasi. Uus süsteem võtab vastu klaas-, metall- ja plastiktaarat. Eesmärk on jõuda Lätis olukorrani, kus vähemalt 90% pandisüsteemi pakendistest jõuab taaskasutusse, mis on Euroopa Liidu ühekordse plasti direktiivi seatud ootus aastaks 2029.

„Mitu kümnendit tagasi lõime ettevõtte Tomra Baltic. Toona Eestis alustatud ja kuus aastat tagasi Leedus jätkunud projekt on viimaks jõudnud ka Lätti, mis tähendab, et kogu Läänemere-äärne regioon on muutumas ühtlaselt keskkonnasõbralikuks ja Läti jõuab taara sorteerimisel paljude teiste regiooni riikidega samale tasemele,“ ütles Tomra Collection Latvia SIA juhataja Eero Nõgene.

Tomra tehtud 20 miljoni euro suurusest koguinvesteeringust moodustab 4 miljonit eestlaste ehitatud 186 erimõõdus välikioski tellimine, kuhu paigutatakse osa suurematest taaraautomaatidest. Ülejäänud automaadid asuvad kaupluste siseruumides. Linnas saavad automaadid endale toidupoed pinnaga üle 300 m2, maapiirkondades poed pinnaga 60 m2 ja enam.

“Projekti hankel ja läbiviimisel osutus suureks väärtuseks Tomra globaalne kompetents ja koostöö ettevõtte erinevate osapoolte vahel. Piiratud ajaga ja koroonaviiruse tingimustes Lätisse automaatide paigaldamisel oli meil palju kasu kuus aastat tagasi Leedust saadud kogemusest. Seal töötab süsteem siiani samadel alustel, väärtustel ja kliendi poolt vaadatuna kvaliteedis, mille algselt välja lubasime,“ rääkis Nõgene.

Lätti paigaldatud taaraautomaadid ja -majad kuuluvad ettevõttele Tomra Collection Latvia. Kauplused kasutavad neid süsteemiga sõlmitud lepingu alusel. Lisaks osalevad Eesti spetsialistid kuni suveni kestva pandipakendisüsteemi käivitamisperioodi jooksul taaraautomaatide ja -majade paigaldamistöödel, IT-süsteemide arendamisel, vajaliku personali koolitamisel.

„Meie järgmiste kuude töö on süsteemi võimalikult ladusalt tööle saamine ja viimase paarisaja automaadi paigaldamine, et kogu süsteemile, kaupmeestele ja tarbijatele mugavat tagastuse teenust võimaldada,“ lisas Nõgene.

Vanade pandiarvestuseta pakendite müük toimub paralleelselt juuli lõpuni.