Avaleht Majandus Loodav Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus alustab detsembrist tööd
Loodav Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus alustab detsembrist tööd

Loodav Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus alustab detsembrist tööd

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt allkirjastas käskkirja, millega luuakse alates 1. detsembrist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus (RIT). Käimas on ka avalik konkurss uuele asutusele juhi leidmiseks.

MKM-i hallatava asutusena luuakse Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus (RIT), kuhu tuuakse lähiaastail üle teiste valitsemisalade arvutitöökoha- ja serveritaristu teenuste üksused, vastavad varad ja lahendused ning nende teenuste korraldamine. „See on suur ja kaua oodatud reform, mida oleme kõigi riigi IT-üksustega koostöös nüüdseks pea kaks aastat ette valmistanud. RIT-i loomisega lähevad riigiasutuste standardsed IKT-alusteenused üle kesksele juhtimisele, mis annab ministeeriumitele ja nende IT-üksustele võimaluse senisest sihitumalt tegeleda oma sisuteenuste arendamisega, nagu nt rahvastikuregister, tervise infosüsteem, e-maksuamet jne. IKT-alusteenustega riigiüleselt tegelemine tagab jätkusuutlikuma teenuse ja RIT tagab kompetentsikeskusena parema teenuste kvaliteedi, kui rahaliste piirangutega riigiasutused,“ rõhutas minister Sutt.

Keskuse peamisteks ülesanneteks saab IKT-alusteenuste osutamise keskne korraldamine kogu riigile: vajalike teenuste, lahenduste ja süsteemide hooldamine, hankimine ja arendamine, vastava eelarve ja IKT-varade haldamine, samuti teenuste ja infoturbega seotud juhiste ning väljaõppe pakkumine.

RIT luuakse Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) meeskonna baasilt, kes pakuvad täna arvutitöökoha- ja serveri baasteenuseid, nemad liiguvad RIT-i 2022. aasta alguses. Lisaks liitub esimeses etapis asutusega ka riigipilve meeskond. Järgmise nelja aasta jooksul liituvad asutusega järk-järgult eri ministeeriumite ja nende allasutuste IKT-alusteenuseid pakkuvad meeskonnad koos teenuste ja varadega. Ministri kinnitusel saab valdav enamus täna IKT-alusteenuseid osutavatest töötajatest RIT-is uue töö. „Headest IT-spetsialistidest on suur puudus kogu Eestis – nii avalikus kui erasektoris. Valdkonna spetsialiste väärtustatakse RIT-is kõrgelt ja tööpakkumiste tegemisel ollakse paindlikud. RIT-is töötamine pakub pikemas perspektiivis kindlasti senisest enam võimalusi arenemiseks, sest kompetentside koondamine võimaldab meil ühiselt luua võimsamaid ja kaasaegsemaid IKT-lahendusi,“ märkis minister.

RIT-i tegevust hakkab juhtima direktor, kelle nimetab ametisse ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister MKM-i kantsleri ettepanekul. „Otsime võimekat juhti, kelle ülesandeks on ehitada üles uuel tasemel IKT-alusteenus terves riigis. Selle mõju tunnetavad otseselt üle 25 000 riigiteenistuja oma igapäevase töökohateenusena, aga ka kõik Eesti avalike digiteenuste kasutajad läbi kvaliteetsemate majutusteenuste. See on võimalus viia ellu üleriigiline IT-reform ja luua uus organisatsioon ja ühtne meeskond, kellega koos tõsta kogu digiriigi arendustempot, infosüsteemide töökindlust ja turvalisust,“ märkis Sutt.

Kandideerimine kestab 21. novembrini. Loe lähemalt MKM-i kodulehelt.

Valitsus on aastatel 2021–2024 kavandanud RIT-i kaudu IT-alusteenuste uuele tasemele viimiseks EL taaste- ja vastupidavusrahastust (RRF) 35 miljonit eurot.