1. Avaleht
  2. Määratlemata
  3. Maximas on 96% juhtidest naised
Maximas on 96% juhtidest naised

Maximas on 96% juhtidest naised

Naistepäeval tõstetakse naisi esile, nii ka Maxima Eestis. “See, et naised töötavad kassapidaja-müüja ja saaliteenindaja ametikohal, on kõigile igapäevaselt näha, aga Maximas on näiteks ka kaupluste juhtidest üle 96% naised,” ütleb ettevõtte personalijuht Lea Kimber.

Kui töökust jagub ja isikuomadused on sobivad, siis on jaekaubanduses võimalik karjääri teha nii naistel kui ka meestel. Teenindajana alustades on võimalik areneda nii spetsialistiks kui ka juhtkonda. Paljud Eesti jaekaubanduse tipp- ja keskastme juhid ongi alustanud just teenindajana. Maxima toetab õppimist läbi erinevate täiendkoolituste.

Kokku töötab Maxima Eestis koguni 2705 naist, mis on 76% töökollektiivst. Kõige vanem naisterahvas on 79-aastane ja pesamuna 15-aastane. Seda, et naised on ääretult pühendunud ja mitmekülgsed, näitab fakt, et pikima tööstaažiga naine on Maximas töötanud üle 19 aasta ja naisi jagub pea kõikidesse ametitesse, mida Maximas on kokku 205. Noorte jaoks teeb töökoha atraktiivseks paindlik töögraafik, vanemad inimesed rõõmustavad aga kindlasti tööl pakutava tasuta sooja lõuna üle.

Kuna ettevõttes on tööl palju emasid, siis hinnatakse ka nende lapsi: juba 11 aastat on Maximas olnud Maximalisti stipendiumiprogramm, mille kaudu saavad töötajate lapsed õppeedukuse korral toetust 360 eurot õppeaastas. Aastate jooksul on kokku olnud ligi 4300 stipendiaati.

Head Uudised GoodNews