1. Avaleht
  2. Majandus
  3. Miks eelistavad reisijad sõita rongiga?
Miks eelistavad reisijad sõita rongiga?

Miks eelistavad reisijad sõita rongiga?

Igal aastal viib Elron rongireisijate seas läbi rahulolu uuringu eesmärgiga tõsta reisirongiliikluse teenuse kvaliteeti. Rongi eelistavad reisijad kõige enam seetõttu, et rongiliiklus on kiire, turvaline, kliendikeskne ja keskkonnasõbralik.

„2022. aasta detsembris läbi viidud veebiküsitluse raames uuriti rongireisijate tagasisidet olulisemate aspektide vaates, mis tavapäraselt kliendikogemust mõjutavad. Palusime anda hinnangut rongiliikluse teenusele tervikuna ning muuhulgas said vastajad hinnata klienditeeninduse taset, rongide puhtust, interneti kvaliteeti rongides ja palju muudki. Lisaks kaardistasime, milliseid lisateenuseid meie reisijad sooviksid,“ lausus Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Katrin Kulderknup.

Ta lisas, et rongireisijate hinnangud klienditeenindajaid puudutavatele väidetele olid taas väga kõrged. „97% vastajatest hindas klienditeenindajaid asjatundlikeks ja korrektseteks, 95% vastajatest hindas klienditeenindajaid meeldivateks, sõbralikeks ja heatujulisteks. Pea 94% vastanutest nõustus väitega, et Elroni rongid on puhtad ning 98% uuringus osalejatest peab rongiga sõitmist turvaliseks.“

Võrreldes eelmise aastaga on ligi 6% rohkem neid reisijaid (kokku 58%), kes vaatab rongiliikluse kohta teavet Elroni kodulehelt.

„Läbiviidud uuringus palusime esmakordselt reisijatelt tagasisidet, kui mitu päeva ette soovitakse rongipileteid osta. Kõikidest vastajatest üle poolte ostavad rongipiletid kas samaks või järgmiseks päevaks ning alla 30% vastajatest soovivad piletit ette osta kuni nädal,“ lisas Kulderknup.

Uuringu tulemustest selgus rongireisijate ootus ka võimalike pakutavate lisateenuste osas. „Üle 55% kõikidest vastajatest soovivad rongis kuuma jooki ja suupisteid ning üle 20% reisijatest ekraane täiendava info ja muu teabe tarbimiseks. 2024. aasta lõpus jõuavad Eestis liinile kuus uut Škoda elektrirongi, kus saab olema eraldi söögi-joogi ala meelepäraste suupistete ja jookide soetamiseks,“ selgitas Kulderknup.

Lisaks sai uuringu tulemustest välja lugeda ka kriitilisemad hinnangud ja kommentaarid, mis olid seotud rongide täituvuse ja interneti kvaliteediga – pea pooled vastajatest märkisid, et interneti kvaliteet rongis vajab parandamist.

„Elroni üheks eesmärgiks on pakkuda keskkonnasõbralikku reisirongiteenust ning 92% uuringule vastanutest peab meid keskkonnasõbralikuks ettevõtteks. Ka kliendisõbralikkuse ja usaldusväärsuse protsent on märkimisväärselt tõusnud, rahulolu meie poolt pakutava teenusega on samuti kasvanud. Elroni rongireisijad on meie poolt pakutava teenuse ja rongidega väga rahul ning kommentaaridest selgus, et põnevusega oodatakse liinile uusi ronge,“ märkis Katrin Kulderknup.

  • Rahulolu-uuring viidi läbi 5. – 31. detsembril 2022. aastal veebiküsitlusena Elroni kodulehel. Uuringus osales 3149 eri vanuserühma esindajat, mis on kõigi aegade suurim vastajate arv.
Head Uudised GoodNews