1. Avaleht
  2. Äri
  3. Päikesepargid andsid Elektrilevi võrku rekordilise võimsuse
Päikesepargid andsid Elektrilevi võrku rekordilise võimsuse

Päikesepargid andsid Elektrilevi võrku rekordilise võimsuse

Päikeseelektrijaamade genereeritud võimsus Elektrilevi võrku ületas esmakordselt tunni keskmise võimsusena tähise 200 megavatti (MW).

Rekordiline võimsus 201,9 MW toodeti 18. aprilli päikeselisel pärastlõunal vahemikus kella 13-14, moodustades Elektrilevi tarbimismahust ligi 30%. Pea iga kolmas jaotusvõrgu klient sai pärastlõunasel tunnil pistikusse päikeseenergiat.

2019. aastal hoo sisse saanud ning tänu riiklikele toetusmeetmetele ja keskkonnateadlikkuse tõusule hüppeliselt kasvanud päikeseelektrijaamade rajamise buum toob üha tempokamalt kaasa rekordilisi päikeseenergiatoodangu mahte. Päikeseelektrijaamadelt Elektrilevi võrku antud elektrienergia kogus kasvas aprillis võrreldes aastataguse perioodiga enam kui kaks korda: mullu aprillis oli toodangumaht võrku 13 GWh ja tänavu 28 GWh.

Eesti taastuvenergiasektori jätkuvalt kiirele arengule on kaasa aidanud Elektrilevi võimekus võrku arendada kahesuunaliseks, et kõik hajatootjad saaksid rohelist energiat võrku pakkuda. „Ühest küljest tekitab hajatootmise kasv meile uusi väljakutseid, teisalt me soovimegi igakülgselt rohepöördele ehk taastuvenergia tootmise kasvule kaasa aidata,“ kinnitab Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm. „Taastuvenergia on tänapäeva trend, mis tuleneb teadlikkuse tõusust ja sellega kaasnevast arusaamast, et ümbritsevat keskkonda on vaja hoida. Oleme teinud pingutusi, et liitumine võrguga oleks väiketootjatele võimalikult lihtne, arusaadav ja vähe tülikas. Kuni 15 kW võimsusega mikrotootjad saavad liitumise üldjuhul 30 päeva jooksul.“

Koos päikeseelektriga tegi 18. aprillil rekordi ka hajatootmisjaamade (lisaks päikesele veel tuul, hüdro ja biogaas/biomass) summaarne võimsus, kui Elektrilevi võrgus toodeti ja suunati tarbimisse 236 MW taastuvelektrit.

2020. aasta lõpu seisuga oli Elektrilevi jaotusvõrguga ühendatud elektritootmisseadmeid ligi 6700 tarbimiskohas, mille summaarne maksimumvõimsus ulatus pea 320 MW-ni. Viimase kahe aastaga on ülekaalukalt kõige enam kasvanud päikeseelektrijaamade tootmisvõimsused, seda enam kui viis korda – 41 MW-lt 213 MW-ni.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Kliente on võrguettevõttel enam kui 508 000.

Head Uudised GoodNews