1. Avaleht
  2. Majandus
  3. PALGAVÕRDLUS I Kõrgeimat töötasu on tänavu pakutud IT-tippspetsialistidele
PALGAVÕRDLUS I Kõrgeimat töötasu on tänavu pakutud IT-tippspetsialistidele

PALGAVÕRDLUS I Kõrgeimat töötasu on tänavu pakutud IT-tippspetsialistidele

Kõrgeimat töötasu on tänavu pakutud IT-tippspetsialistidele, kus keskmine palgapakkumine ulatub 4700 euroni, selgus cvkeskus.ee rohkem kui 11 000 avaliku palgaga tööpakkumise ülevaatest. Populaarsete ametite võrdluses on aastaga enim kerkinud õpetajate palgapakkumised.

Töökuulutustes avalikult välja toodud palgapakkumiste võrdluses oli kõige enam võimalik teenida IT-tippspetsialistidel, kellele pakutav palgavahemik oli keskmiselt 3250–4700 eurot. Arstidele suunatud palgapakkumised jäid tänavu vahemikku 3500–3850 eurot ning müügijuhtidel 2050–3700 eurot.

3000 euro piiri ületasid ka tootmisjuhtide palgapakkumised, kus pakutav töötasu oli keskmiselt 2250–3350 eurot. Kõrget palka pakuti veel turundusjuhtidele, kellele suunatud palgapakkumised olid keskmiselt 2050–3000 eurot. Müügi- ja turundussektoris on tavapärane siduda palk tulemustasuga, mistõttu on pakutavad palgavahemikud ka keskmisest märgatavalt laiemad.

Ehitussektoris olid populaarsete ametikohtade võrdluses kõrgeimad palgapakkumised objektijuhtidele suunatud tööpakkumistes (keskmiselt 2600–2850 eurot). Ehitajatele pakutav töötasu oli 1750–2850 eurot ja keevitajatel 1950–2500 eurot. Ehitussektori palgapakkumisi mõjutavad ka välismaiste tööandjate konkureerivad tööpakkumised, mis tõstavad pakutava palga ülempiiri.

2000 euro piiri ületasid veel ka autoremondilukkseppadele (1750–2450 eurot), müügispetsialistidele (1400–2400 eurot), elektrikutele (1700–2250 eurot), raamatupidajatele (1900–2200 eurot), õdedele (1750–2200 eurot) ja turundusspetsialistidele (1700–2150 eurot) pakutavad palgad.

Õpetajatele suunatud palgapakkumised olid keskmiselt 1650–1800 eurot ja kerkisid populaarsete ametikohtade võrdluses aastaga kõige kiiremini (+20%). Kõrgeimad õpetajatele suunatud palgapakkumised ületasid 2600 euro piiri (2625 eurot).

Kokkadele suunatud palgapakkumised olid tänavu keskmiselt 1350–1700 eurot, kontoriassistentidel 1300–1700 eurot, tõstukijuhtidel 1350–1650 eurot, kulleritel 1300–1600 eurot ning kauba komplekteerijatel ja tootmistöölistel 1200–1600 eurot.

Palgapakkumine on avalik 36% tööpakkumistest

Kui Lätis ja Leedus on pea kõik tööpakkumised avaliku palgaga (seadusest tulenev nõue), siis Eestis avalikustatakse palk 36% tööpakkumistest. Kerget trendimuutust on siiski märgata ka siin – näiteks 2019. aasta samal ajal oli avaliku palgaga tööpakkumiste osakaal 28%. Hetkel leidub cvkeskus.ee lehel pisut üle 1000 avaliku palgaga tööpakkumise.

Kõige julgemalt on viimastel kuudel palka näidatud haridussektori tööpakkumistes, kus palgapakkumine oli avalik 61% kuulutustest. Keskmisest enam lisasid tööandjad avaliku palgapakkumise ka transpordi- (55%), korrakaitse- (54%), pangandus- (54%) ning tööstus- ja tootmissektori tööpakkumistele (54%).

CVKeskus.ee andmed näitavad, et avaliku palgaga tööpakkumistele kandideeritakse keskmiselt 63% rohkem kui sellistele, kus palganumber on jäetud saladuseks.

Palgavõrdluse statistika pärineb 11 471 avaliku palgaga tööpakkumisest, mis tänavu Eesti suurimas tööportaalis cvkeskus.ee avaldatud on.

Palgapakkumised avaliku palgaga tööpakkumistes.

Amet Pakutav brutopalk alates (keskmine) Pakutav brutopalk kuni (keskmine)
IT-tippspetsialist 3250 € 4700 €
Arst 3500 € 3850 €
Müügijuht 2050 € 3700 €
Tootmisjuht 2250 € 3350 €
Turundusjuht 2050 € 3000 €
Objektijuht 2600 € 2850 €
Ehitaja 1750 € 2850 €
Keevitaja 1950 € 2500 €
Autoremondilukksepp 1750 € 2450 €
Müügiesindaja/-spetsialist 1400 € 2400 €
Elektrik 1700 € 2250 €
Raamatupidaja 1900 € 2200 €
Õde 1750 € 2200 €
Turundusspetsialist 1700 € 2150 €
Õpetaja 1650 € 1800 €
Kokk 1350 € 1700 €
Assistent (kontoritöötaja) 1300 € 1700 €
Tõstukijuht 1350 € 1650 €
Kuller 1300 € 1600 €
Kauba komplekteerija 1200 € 1600 €
Tootmistööline 1200 € 1600 €
Pagar 1200 € 1450 €
Klienditeenindaja 1050 € 1300 €
Puhastusteenindaja 950 € 1150 €
Head Uudised GoodNews