1. Avaleht
  2. Majandus
  3. RAHATARKUS I Rahateemade tutvustamine noorematele on kasvavas trendis
RAHATARKUS I Rahateemade tutvustamine noorematele on kasvavas trendis

RAHATARKUS I Rahateemade tutvustamine noorematele on kasvavas trendis

Keerulised ja ettearvamatud ajad majanduses on muutmas teadmisi rahast ning oskusi sellega ümber käia varasemast veelgi kriitilisemaks. Positiivse trendina kogub hoogu rahateemade tutvustamine ka aina noorematele.

Foto: Erakogu

See, et edukad Eesti investorid ja ettevõtjad huvilistele rahatarkust õpetamas käivad, on üldjuhul tavapärane. Tähelepanu väärib aga asjaolu, et viimaste aastate kriisidega kaasnenud ettearvamatus majanduses on muutnud teadmised rahast kriitiliselt tähtsaks, mistõttu on huvi finantskirjaoskuse kasvatamise vastu kasvanud kordades.

Käesoleval sügisel, kus kõrged laenuintressid, inflatsioon ja majanduslangus on aktuaalseks muutunud, on rahateemalised esinemiskutsed ja õppematerjal nii koolides kui ka vanemate põlvkondade seas eriti populaarseks muutunud. “Kui tippinvestorite teemaks on praegu pigem küsimus, kuhu oma raha karuturul paigutada või kust see kasvavateks arveteks välja võluda, siis usun, et neidsamu põhimõttelisi teadmisi võiks vabalt käsitleda ka kooli viimastes klassides õppekavade raames. Et noor ei peaks tulevikus oma säästudega praktikas õppetunde saama, vaid oskaks siis juba oma teadmiste põhjalt kasulikke otsuseid teha,” hindab tuntud investor, noorte koolitaja ja mitmete rahateadmistega seotud õpikute autor Jaak Roosaare.

Foto: Erakogu

“Esmatähtis on kindlasti alustada peamiste lihtsate põhimõtetega, mis aitavad inimesel rahaga seotud teemasid paremini mõista – olgu selleks raha teenimine, säästmine või kasvatamine. Samas on näha, et kaasaja noored soovivad üha rohkem näha ja mõista ka praktilisi näiteid teooria kõrval,” kirjeldab Roosaare. Ainuüksi viimaste aastate jooksul on koolidele jagatud üle 10 000 “Rikkaks saamise õpiku”, mille autorina on Roosaare toonud välja lihtsalt ja selgelt peamised rahaedu põhimõtted ning selgitanud, kuidas rahaga oskuslikult ümber käia.

Et paljud Eestis ja ka rahvusvahelisel maastikul populaarsust kogunud rahateemalised teosed ei põhine ainult teoorial, vaid sisaldavad ka rohkelt praktilisi näiteid, peab ka Roosaare oluliseks, et noored näeksid praktikuid oma silmaga ning mõistaksid – ka noored võivad nutikalt toimetades olla edukad. “Õpilaste külastamine koolides ja nendega rahateemadel vestlemine toob alati sära silma mõlemale osapoolele, sest on erakordne rõõm ja inspiratsioon näha noori mõistamas seda, et kõik on tehtav ning õige finantskäitumise korral on nende jaoks tulevikus kõik võimalused avatud,” märgib Roosaare.

Õpilaste külastamine koolides ja nendega rahateemadel vestlemine toob alati sära silma mõlemale osapoolele.

Foto: Erakogu

Noortele ettevõtlusoskust õpetav programm Southwestern Advantage Eesti ja selle liikmed ning vilistlased, nagu Roosaare, on sel moel viinud viimaste aastate jooksul läbi gümnasistidele üle 400 raha- ja ettevõtlusteemalise koolitunni ning koolitanud koolide idufirmasid, kõrgkoolide müügijuhtimise tudengeid ja õpilasfirmasid, millest enam kui 100-le on mõni Southwesterni noor ka ise mentoriks olnud. Programmiga kaasnev mentorlus, finantsõpe ja ettevõtluskogemus on enamasti peamised põhjused, mis Southwesterni kogemusega inimesi viimasel ajal nii sageli koolidesse esinema kutsutakse.

“Kindlasti ei tohiks asi piirduda teooriaga ning rakenduda praktikas alles siis, kui noor on oma õpingud lõpetanud ja lõpuks esimest korda tööturule asunud,” märgib Roosaare. “Julgustan kõiki noori proovima mingitki iseseisva raha teenimise viisi niipea kui selleks tekib võimalus, et mõista praktikas paremini, kuidas käib töö eest saadud tasu säästmine, kasvatamine või kulutamine.” Omaenda esimesed suuremad sissetulekud teenis tuntud investor näiteks tudengina Southwestern Advantage programmi raames suviti ukselt-uksele raamatuid müües ning kinnitab, et see andis talle korraliku kogemuse, kuidas enda teenitud rahaga ümber käia.

Foto: Erakogu

Lisaks koolide külastamisele ja noorte finantskirjaoskuse tõstmisele avaldas Southwestern Advantage Eesti oma heategevusliku tütarettevõtte Southwestern Charity poolt koostöös ettevõtlus- ja majandusõpet edendava Junior Achievementiga kaasaegse gümnasistidele mõeldud majandusõpiku ning on panustanud aastaid ettevõtlusoskusi edendavate õpilasfirmade laatade korraldusse.

Head Uudised GoodNews