1. Avaleht
  2. Majandus
  3. Riik toetab digitiigrile uute trikkide õpetamist 800 000 euroga
Riik toetab digitiigrile uute trikkide õpetamist 800 000 euroga

Riik toetab digitiigrile uute trikkide õpetamist 800 000 euroga

EASi ja KredExi ühendasutus rahastab kaheksat reaalajamajanduse andmepõhise aruandluse projekti, mis teeb ettevõtetele riigiga suhtlemise lihtsamaks. Kokku sai rahastuse kaheksa projekti toetussummas üle 800 000 euro.

Reaalajamajandus on digitaalne ökosüsteem, kus andmed erinevate lahenduste vahel liiguvad reaalajas või peaaegu reaalajas struktureeritud masinloetavas ja standardses vormingus võimalikult automaatselt nii ettevõttesiseselt, ettevõtetevaheliselt kui ka suhtluses riigiga.

„Andmepõhine aruandlus on üks aga äärmiselt oluline osa reaalajamajandusest ilma milleta ei ole võimalik saavutada aruandluskohustusega seonduvat vähem bürokraatlikku ettevõtluskeskkonda,“ ütles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi reaalajamajanduse valdkonna juht Sirli Heinsoo.

EASi ja KredExi ühendasutuse toetuste osakonna juhi Monica Hankovi sõnul peavad ettevõtted riigile esitama erinevaid andmeid ja koostama aruandeid, mida saaks aga automatiseerida. „Andmepõhine aruandlus on protsess, mis tähendab ettevõtjate aruannete asemel ettevõtte äritarkvarast masinloetavate andmete automaatset esitamist infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee vahendusel riigiasutusele või kohaliku omavalitsuse asutusele,“ ütles Hankov. Andmepõhine aruandlus võimaldab edaspidi ettevõtjatel kokku hoida aega ja raha.

Toetatud andmepõhiste aruandlusprojektide arendamisel luuakse näiteks majandusaasta aruande automaatne registrile esitamise võimalus ning tööaja ja palga andmete esitamine Statistikaametile. Ettevõtete tegevusaladest sõltuvalt plaanitakse teha põllumajandusettevõtetele mõeldud põlluraamatu ja jäätmekäitlejatele vajalikud jäätmearuandluse arendused.

AS Keskkonnateenused töötab koostöös Kliimaministeeriumiga välja prototüübi, mis automatiseerib aruandlust, vähendab inimressurssi vajadust ning tagab täpse infovahetuse. Lisaks võimaldab lahendus jäätmevoogude põhjal ettevõtete “rohelisuse” hindamist, luues eeldused jäätmete haldamise parendamiseks. See aitab kaasa jätkusuutlikkusele ja keskkonnateadlikkuse tõstmisele.

eAgronom plaanib toetuse abil koostöös PRIAga arendada välja prototüüplahenduse, mis võimaldaks põllumehel esitada andmeid jooksvalt ja vajaduspõhiselt. OÜ Eksoinf soovib võtta kasutusele uus PRIA e-põlluraamatu taksonoomia ning hakata põlluraamatu andmeid saatma PRIAle läbi X-tee.

Kõik need arendused on eksperimentaalarendused, mille raames katsetakse prototüüpide toimimist. Samuti eeldab see, et riik on paika saanud andmete taksonoomia. Andmepõhises aruandluses tähendab taksonoomia klassifikaatorite süsteemi, mis aitab korrastada ja liigitada erinevaid andmeid.

Ettevõtjad teevad projekte koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskuse, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Statistikaameti ja Kliimaministeeriumiga.

„Plaanime selle aasta jooksul uut taotlusvooru ning kutsume ettevõtjaid taotlema, kuna erinevates valdkondades on veel võimalusi andmepõhisteks aruandluslahendusteks, näiteks pakendite või veekasutuse valdkonnas,” ütles Hankov.

Head Uudised GoodNews