Avaleht Majandus RMK annab rentnikele hooldada 196 poollooduslike kooslustega maatükki
RMK annab rentnikele hooldada 196 poollooduslike kooslustega maatükki

RMK annab rentnikele hooldada 196 poollooduslike kooslustega maatükki

Poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks korraldatud RMK valikpakkumistel leidis rentniku 196 maatükki 1513 hektaril.

Kevadel toimunud valikpakkumistel osales 104 huvilist, kes tegid 262 pakkumist. Kokku oli võimalik rentida 296 maatükki 1920 hektaril, millest enamik on luha- ja rannaniidud ning loopealsed.

Kõige rohkem oli maad võimalik kasutusse saada Saaremaal, kokku 407 hektarit. Seda võimalust ka kasutati: rentimata jäi vaid 24 hektarit. Saaremaa 47 hektari suurune maatükk osutus kuue pakkumisega ihaldatuimaks.

Maatükkide keskmiseks rendihinnaks kujunes 15 eurot hektari eest. Kõige kõrgem keskmine rendihind on puisniitudel: 63 eurot hektari eest. Järgnevad loopealsed ja liigirikkad niidud.

RMK looduskaitseosakonna Kaupo Kohvi sõnul näitavad valikpakkumiste tulemused, et ettevõtjate huvi poollooduslike koosluste majandamiseks on jätkuv. „See on oluline eeldus inimtekkeliste elurikaste niidukoosluste püsimiseks meie maastikes ja pakub kõigile Eesti inimestele võimalust saada tõeliselt loodussõbralikult toodetud liha ja piimatooteid. RMK kindlasti jätkab ka järgnevatel aastatel poollooduslike koosluste rendile andmist lähtuvalt ettevõtjate huvist,“ lisas ta.

RMK annab enda hallataval maal asuvaid poollooduslikke kooslusi rendile hooldajatele, kes soovivad anda panuse unikaalsete looduskoosluste säilimisse. Vajadusel aitab RMK kasutusse võetud maatükid hoolduskõlblikuks kujundada, tehes vajalikud taastamistööd, nagu näiteks raie ja kändude freesimine.

Kõik uued ja senised hooldajad on oodatud huvist märku andma selleks loodud kaardirakenduse kaudu, mis on leitav RMK kodulehelt.

Poollooduslikud kooslused, mida tihti nimetatakse ka pärandkooslusteks, on Eesti maastikupildile iseloomulikud puisniidud, loopealsed, nõmmed, puiskarjamaad ning ranna-, lammi-, aru- ja soostunud niidud. Need on alad, mida on pikalt kasutatud karja- ja heinamaadena ning mille liigirikkuse säilimiseks on vajalik mõõdukas inimtegevus.