Avaleht Äri Seemnete tellimisel internetist tuleb veenduda sertifikaadi olemasolus
Seemnete tellimisel internetist tuleb veenduda sertifikaadi olemasolus

Seemnete tellimisel internetist tuleb veenduda sertifikaadi olemasolus

Selleks, et takistada ohtlike taimekahjustajate levikut, tuleb kõikide taimede, taimsete saaduste ja seemnete toomisel ja tellimisel väljastpoolt Euroopa Liitu (EL) arvestada kehtivate taimetervise ja seemne impordi nõuetega. Kõikidel seemnetel peab olema vastav sertifikaat, ka ostul e-poest.

EL-i välistest riikidest Eestisse saadetud seemned (sh postisaadetistega toimetatud) läbivad samaväärsuse ja taimetervise kontrolli. Enne ostu sooritamist tuleb veenduda ja küsida, kas toote pakkuja varustab tellitavad taimed, taimsed saadused ja seemned fütosanitaarsertifikaadiga.

„Fütosanitaarsertifikaat on taimetervise nõuetekohasust tõendav dokument, mida väljastab päritoluriigi taimekaitseteenistus juhul, kui kaup on ohutu ning sellel puuduvad sihtriigi jaoks ohtlikud taimehaigused ja -kahjurid,“ ütles põllumajandus- ja toiduameti taimetervise ja paljundusmaterjali osakonna peaspetsialist Olga Junus.

Seemnete tellimisel EL-i välistest riikidest on oluline ka teada, kas riik on tunnistatud EL-i kontrollisüsteemiga samaväärseks, sest seemneid tohib importida ainult samaväärsetest riikidest, mille nimekirja leiab põllumajandusameti kodulehelt.

Postisaadetisi hinnatakse riskiprofiili alusel ja kui see saadetakse taimetervise kontrolli, tuleb saadetise saajal iga kontrolli kuuluva saadetise eest tasuda taimetervise kontrollitoimingute järelevalvetasu. Nõuetele mittevastav taimne saadetis suunatakse hävitamisele tolli järelevalve all või saadetakse lähteriiki tagasi. Käesoleval aastal on seemned lähteriiki tagasi saadetud 43 korral.