Avaleht Äri Tallinna Soojus investeerib soojusvõrkudesse sel aastal üle 25 miljoni euro
Tallinna Soojus investeerib soojusvõrkudesse sel aastal üle 25 miljoni euro

Tallinna Soojus investeerib soojusvõrkudesse sel aastal üle 25 miljoni euro

Tallinna Soojus kinnitas kümnete Tallinnas asuvate suurobjektide taotlused kaugküttevõrguga ühinemiseks ja mitmete magistraaltorustike ümberehitustööd. Soojusvõrkude ehitamisse ja rekonstrueerimisse investeeritakse käesoleval aastal üle 25 miljoni euro.

„Tallinna Soojus kooskõlastas mahukad investeeringud selleks, et liita uusi tarbijaid kaugküttevõrguga, rajada kümmekond kilomeetrit uusi soojatorustikke ja kaasajastada ligikaudu 15 kilomeetrit aastakümnetevanuseid torusid,“ rääkis Tallinna Soojuse juhataja Rainer Vakra.

„Tööstuse tänaval asendatakse näiteks soojus- ja lekkekadude vähendamiseks soojustorustik, mille vanus on 32 aastat. Uue-Maailma ja Kitseküla asumites asendamist vajavate harutorustike ja magistraaltorustike keskmine vanus on juba 40 aastat või rohkem. Laagna teel rekonstrueeritakse 28 aasta vanune soojatorustik ja seda ikka eelkõige tarbijate kulude kokkuhoiu huvides ja teenuse töökindluse tõstmiseks,“ tõi Vakra näiteid.

Miljoniliste investeeringute kavandamisel on Tallinna Soojus arvestanud uute tarbijate soovide ja vajadusega liituda kaugküttevõrguga. Uue eelisoleeritud torustiku ehitamise järel saavad võimaluse ühineda kaugküttega Linnu teel asuv rekonstrueeritav tankla, samuti Tondiraba tänava Maxima XX kaubandushoone ja ka mitmed kesklinna ja vanalinna ärihooned.

„Ühe suuremahulise tööna tuleb kindlasti mainida Ülemiste City kaugjahutustorustiku rajamise esimest etappi, kus projekti teeb keerukaks see, et torustik tuleb raudtee alt paekivist läbi viia. Teeb head meelt, et sel aasta rajatav uus torustik võimaldab kaugküttevõrguga ühendada ka 20 kinnistuga Lahekalda elamupiirkonna Lasnamäe linnaosas,“ tutvustas Tallinna Soojuse juhataja.

Vakra märkis, et mõne projekti raames ühendatakse tarbijate soovil kaugküttevõrguga hooned, mis varasemalt on olnud gaasiküttel. „Uue rajatava soojustorustiku kaudu ühendatakse näiteks kaugküttega kesklinna väga perspektiivses piirkonnas Rävala puiesteel asuvad Radisson Blu Sky hotell ja büroohoone,“ lisas juhataja.

Töödega on juba alustatud ja need jõuavad lõpule 2021. aasta jooksul.

Tallinna Soojuse ülesanne on kindlustada Tallinna linna soojatarbijatele häireteta varustamine kvaliteetse soojusega. Tallinna Soojuse kaugküttevõrgus on üle 4000 soojust tarbiva hoone. Aastast 2002 on tervikvara antud 30 aastaks rendile ja opereerimisele Utilitas Tallinnale.