Avaleht Majandus Tallinna uus abipakett panustab ettevõtjate tegevuse jätkusuutlikkusele
Tallinna uus abipakett panustab ettevõtjate tegevuse jätkusuutlikkusele

Tallinna uus abipakett panustab ettevõtjate tegevuse jätkusuutlikkusele

Tallinna linnavalitsus kiitis täna heaks linna lepingulistele partneritele ja ettevõtjatele suunatud abimeetmed, et leevendada Covid-19 epideemiast tulenevate piirangute negatiivseid mõjusid.

„Abimeetmete eesmärgiks on vähendada ettevõtjate koormat ning jätta neile kätte võimalikult palju rahalisi vahendeid selleks, et nad saaksid kriisi ületada nõnda, et ei peaks siiski uksi sulgema ja inimesi koondama. Ühtlasi toetab abimeetmete pakett kaude ka paljude linnaelanike töökohtade ja elukvaliteedi taseme säilimist,“ selgitas abilinnapea Aivar Riisalu. „Ühe olulise meetmena jätkab linn Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangu kehtivuse ajal sporditegevuse toetuse maksmist ning vabastab spordiorganisatsioonid 100% ulatuses linna spordihoonete ja -rajatiste kasutustasudest. Ka alandatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangu lõppemise kuu lõpuni sajaprotsendiliselt spordihoonete ja -rajatiste ning huvitegevuseks kasutatavate ruumide üürnikel.“

Abimeetmete eesmärgiks on vähendada ettevõtjate koormat ning jätta neile kätte võimalikult palju rahalisi vahendeid selleks, et nad saaksid kriisi ületada nõnda, et ei peaks siiski uksi sulgema ja inimesi koondama.

Lisaks alandatakse linna omandis olevate äriruumide üüri 80% mittetulundusühingute või sihtasutuste üürnikel ning neil üürnikel, kes kasutavad äriruumi toitlustuse ja meelelahutuse alal.

Ühtlasi koosneb ettevõtjate toetuspakett kiiremast linnapoolsest arvete tasumisest – linn tasub saadud teenuste ja kaupade eest kümne kalendripäeva jooksul varasema 21 või 30 päeva asemel –, eriolukorrast tingitud tellimuse täitmise probleemide või tarneraskuse korral lepingujärgsetest sanktsioonidest loobumisest ning ka tähtaegade pikendamisest mõistliku aja võrra.

Vähemtähtis ei ole ka mittetulundustegevuse raames toetust saanud, kuid eelmise aasta viimases kvartalis ja 2021. aastal riigi või linna kehtestatud piirangute tõttu toimumata jäänud projektidele või toetatud tegevustele tehtud abikõlbulike kulude hüvitamine.

Selleks, et tõsta praegusel ajal ettevõtete digivõimekust, toetatakse tarkvaralitsentside ja tarkvara soetamise või arendamisega seotud programmeerimise, juurutamise või testimise kulusid maksimaalselt 6000 eurot ettevõtte kohta aastas.

Abilinnapea Riisalu sõnul peab linn oluliseks, et abimeetmed leevendaksid mingilgi määral ettevõtjate kriisist tulenevaid probleeme.