Avaleht Hea Eesti asi Transferwise’i töötajate uus ettevõte Salv kaasas 1,5 miljonit eurot
Transferwise’i töötajate uus ettevõte Salv kaasas 1,5 miljonit eurot

Transferwise’i töötajate uus ettevõte Salv kaasas 1,5 miljonit eurot

Tehnoloogiaettevõte Salv tegi oktoobris teatavaks, et lõi koostöös LHV, Luminori, SEB Eesti ja Swedbank Eesti äriüksustega pilootprogrammi, millega testitakse uudset rahapesuvastast andmevahetusplatvormi. Programmiga kaasneb koostöö Andmekaitse Inspektsiooni, Rahapesu andmebüroo ja Finantsinspektsiooni ekspertidega, kes osalevad töögruppides konsultantidena.

Nüüd kaasatakse 1,5 miljonit eurot, et laiendada programmi teistesse Euroopa riikidesse. Rahastusvooru juhtinvestoriks oli Eesti riskikapitalifond Superangel, investeeringuga liitusid Salvi varasemad investorid, nende seas postuumselt ka Skype’i kaasasutaja Toivo Annus.

Superangeli partner Rain Rannu hindab Salvi skaleerimist Euroopa panganduses tõenäoliseks. “Eesti on puutunud kokku tõsiste väljakutsetega rahapesu tõkestamisel. On rõõm näha, et nii Eesti pangad kui avalik sektor käsitlevad kriisi võimalusena katsetada uusi revolutsioonilisi viise – kuidas finantskuritegevust päriselt paremini pidurdada. Arvestades Salvi asutajate varasemat kogemust kahe ükssarviku TransferWise’i ja Skype’i ülesehitamisel, praktilist kogemust pangandussektori nõustamisel rahapesu tõkestamise alal ning riigiasutuste koostöövalmidust – see võib olla võiduks vajalik kombinatsioon, mida skaleerida paljudes riikides. Olen kindel, et näeme tulevikus mitmeid Euroopa finantstehnoloogia ettevõtteid ja panku Salvi tehnoloogiat kasutamas. Seepärast otsustasimegi investeerida,” rääkis Rannu.

AML Bridge’i (e.k. rahapesuvastase võitluse sild) nimelise pilootprogrammi eesmärk on testida kolme hüpoteesi. Esimese hüpoteesi kohaselt annab pankadevaheline koostöö andmete jagamise osas paremaid tulemusi rahapesu tõkestamisel. Teise hüpoteesi kohaselt võimaldab privaatsust tagava tehnoloogia (ingl privacy enhancing technology ehk PET) kasutamine pankadevahelist nutikat koostööd nõnda, et andmete jagamine toimib kooskõlastatult Eestis ja Euroopa Liidus (EL) kehtivate andmekaitse regulatsioonide ja pangasaladuse nõuetega. Kolmanda hüpoteesi kohaselt on EL-i liikmesriikide pangad valmis sarnast süsteemi kasutusele võtma juhul, kui piloot näitab selget edasiminekut rahapesu tõkestamisel.

Salvi asutaja Taavi Tamkivi sõnul on mitmed pangad ja finantstehnoloogiaettevõtted väljaspool Eestit avaldanud huvi sarnase pilootprogrammi vastu. “Hetkel peame Lätit, Leedut ja Ühendkuningriiki kõige tõenäolisemateks riikideks, kuhu programmi laiendada. Piiriülene piloot võimaldab meil teha laiapõhjalisi järeldusi erinevate riiklike regulatsioonide üleselt. Nõnda jõuame oluliselt kiiremini maksimaalselt konkurentsivõimelise toote loomiseni,” ütles ta.

Rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross ootab piloodi tulemusi. “Rahapesu tõkestamiseks on oluline otsida tulevikule orienteeritud lahendusi ning julgustada erasektorit uudseid tehnoloogiaid kasutusele võtma. Digiriigina on Eestile omane otsida abi rahapesu tõkestamisel just digitaalsetest lahendustest. Nii Rahandusministeerium kui meie allasutused on avatud koostööks eesmärgiga tõkestada rahapesu paremini kui kunagi varem. Privaatsust tagavat tehnoloogiat kasutav platvorm omab tähelepanuväärset edupotentsiaali nii Eestis kui mujal Euroopas,” rääkis Ross.

Salv on rahapesu tõkestamisele orienteeritud tehnoloogiaettevõte, mille asutasid 2018. aastal endised TransferWise’i võtmetöötajad Taavi Tamkivi, Jeff McClelland ja Sergei Rumjantsev. Salvi täna pea 25-liikmeline meeskond on komplekteeritud peamiselt endistest Skype’i ja TransferWise’i töötajatest. Ettevõte on kaasanud üle 3,2 miljoni euro ulatuses riskikapitali investeeringuid. Investorite hulka kuuluvad Fly Ventures, Passion Capital, Seedcamp, Superangel, N26 asutaja Maximilian Tayenthal, endine Twilio tehnoloogiajuht Ott Kaukver, Eesti e-residentsuse programmi käivitaja Taavi Kotka ja endine Skype Eesti tegevjuht Sten Tamkivi.