Avaleht Hea Eesti asi VÄRSKE RAPORT I Sotsiaalsed ettevõtted toovad tulu, mille täit potentsiaali Eestis ei hoomata
VÄRSKE RAPORT I Sotsiaalsed ettevõtted toovad tulu, mille täit potentsiaali Eestis ei hoomata

VÄRSKE RAPORT I Sotsiaalsed ettevõtted toovad tulu, mille täit potentsiaali Eestis ei hoomata

Täna tutvustati OECD ja Euroopa Komisjoni koostöös valminud raportit sotsiaalse ettevõtluse edendamisest Eestis. Raport toob välja sotsiaalse ettevõtluse potentsiaali vähese tuntuse Eesti ühiskonnas ja piisava tugisüsteemi loomise vajaduse.

„Sotsiaalne ettevõtlus on Eestis seni pigem alahinnatud, puudub riigi tasandil kokku lepitud definitsiooni ja arusaam sotsiaalse ettevõtluse ühiskondlikust kasust. Samal ajal näeme, et sotsiaalne majandus kasvab maailmas hüppeliselt. Eesti on pisike ja innovaatiline riik, meil ei tasu sellest majanduskasvust kõrvale jääda. Samaväärset tähelepanu väärib ka see, et peaksime senisest enam panustama sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi arendamisse, leidmaks uusi ja nutikaid lahendusi erinevatele ühiskondlikele probleemidele.“ ütles rahvastikuminister Solman.

Minister lisas, et täna kasutavad sotsiaalsed ettevõtted toetuste taotlemiseks erinevaid ettevõtlusvorme. „See näitab kahtlemata meie sotsiaalsete ettevõtjate ettevõtlikust, kuid samas tekitab neile ka lisakoormust ning on selge märk süsteemi liigsest jäikusest. Toetuse andmise tingimuste kehtestamisel tasuks üldjuhul lähtuda siiski toetuse andmise eesmärgist ja soovitud tulemustest, mitte niivõrd ettevõtlusvormist, kui sellisest. Sama kehtib ka ettevõtluse arendamise programmide kohta,“ nentis Solman.

OECD raporti  koostamine jäi 2019. aastasse. Raporti tutvustus lükkus koroonapiirangute tõttu tänasesse. Raport on inglisekeelne, kuid tõlgitakse ja tehakse lähiaja siseministeeriumi kodulehel tasuta kättesaadavaks ka eestikeelsena. OECD raportööridena osalesid raporti koostamises Antonella Noya, Karen Maguire, Amal Chevreau , Sorrel Stewart ning komisjoni poolt Manuela Geleng ja Karen Maguire.

Eestis tegutses 2018. aastal 126 sotsiaalset ettevõtet, nendest 100 mittetulundusühingu vormis, 9 sihtasutusena ja 17 osaühinguna. Sotsiaalsete ettevõtete müügitulu oli 2018. aastal 45,6 miljonit eurot ja sotsiaalsetes ettevõtetes töötas 2018. a lõpu seisuga 1743 inimest. Euroopa Liidus on 2 miljonit sotsiaalset ettevõtet, kus töötab umbes 6% Euroopa Liidu töötajatest. Sotsiaalseid ettevõtteid koondab Eestis Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik.