Avaleht Äri Uuring: Eesti inimesed on altimad ettevõtlusega alustama kui lätlased ja leedukad
Uuring: Eesti inimesed on altimad ettevõtlusega alustama kui lätlased ja leedukad

Uuring: Eesti inimesed on altimad ettevõtlusega alustama kui lätlased ja leedukad

Eelmisel aastal läbiviidud rahvusvahelise ettevõtlusuuringu AGER tulemuste järgi on 68% Eesti elanikest kaalunud ettevõtlusega alustamist, mis on oluliselt suurem osakaal kui Lätis ja Leedus. Iga teine inimene usub, et tal on selleks olemas vajalikud oskused ja teadmised, kuid vaid kolmandik leiab, et omab ettevõtlusega alustamiseks vajalikke vahendeid.

Ettevõtlus kui karjäärivalik on eriti ihaldusväärne alla 35-aastaste inimeste seas, kellest kaalub ettevõtlusega tegelemist 86% vastanutest. Seejuures on noored altimad valima tänapäevasemaid ettevõtlusvorme, näiteks 75% on huvitatud e-kaubanduse valdkonnast, samas kui frantsiisiettevõtlusega tegeleksid heal meelel vaid kolmandik vastanutest.

Enim sütitab inimestes ettevõtjaks hakkamise soovi võimalus teha midagi, mida nad armastavad (78%), aga ka tahe olla iseenda peremees (66%) ning võimalus teenida oma igapäevase põhitöö kõrvalt lisasissetulekut (64%).

Suurimaks takistuseks ettevõtlusega alustamisel nähakse algkapitali puudumist ja reguleerivate seadustega toimetulekut. Kui raha näeb takistusena iga teine ettevõtlusest huvitatud inimene, siis enam kui kolmandik inimestest pelgab ebapiisavat tulu ning läbikukkumist.

Ligi pooled inimestest tunnevad, et neil on ettevõtlusega alustamiseks enda sõprade ja pereliikmete täielik toetus, kuid ligi kaks kolmandikku naistest tunnevad, et nende lähedased võiksid nende ettevõtlusplaane mõjutada.

Uuringu kohaselt on mehed mõnevõrra enesekindlamad ettevõtlusega alustamisel kui naised. Kui 56% meestest usub, et neil on ettevõtjana karjääri alustamiseks vajalikud oskused ja teadmised, siis naiste usk endasse jääb 47% juurde.

2020. aastal läbiviidud piirkondlikus uuringus osales 1000 inimest Eestist, Lätist ja Leedust vanuses 14-99. Amway Globaalse Ettevõtlusraporti (AGER) eesmärk on uurida inimeste suhtumisi ettevõtlusesse, nende ettevõtlikku loomust ning mõista ja võrrelda erinevate piirkondade elanike vajadusi iseenda tööandjaks hakkamisel. Raporti on välja töötanud Müncheni Tehnikaülikool. Küsitluse viis läbi uuringufirma GfK.