1. Avaleht
  2. Majandus
  3. UURING I Kui palju raha eestlased tänavu jõululauale kulutada plaanivad?
UURING I Kui palju raha eestlased tänavu jõululauale kulutada plaanivad?

UURING I Kui palju raha eestlased tänavu jõululauale kulutada plaanivad?

Citadele tellitud uuringust selgub, et Eesti inimesed plaanivad jõululauale osta keskmiselt 51-100 euro väärtuses toidukaupa ning seda olenemata leibkonna suurusest. Baltikumi võrdluses on kõige kallimad jõululauad Leedu inimestel.

Foto: Freepik

Norstati läbiviidud uuringust, millele vastas 1000 Eesti inimest, selgus, et 17% vastanutest plaanib jõululauale kulutada kuni 50 eurot; 29% vastanutest plaanib jääda kulutustega 51-100 euro vahemikku; 21% ütles, et plaanis on kulutustega jääda 101-200 euro vahemikku; 7% vastanutest märkis, et kulutavad pidulauale 201-300 eurot. Üle 300 euro plaanib kulutada 4% vastanutest ning 23% vastanutest jõule ei tähista või ei osta ise jõululauale toidukaupu.

Uuringust ilmnes üllatav tõsiasi, et hoolimata leibkonna suurusest jääb kõige populaarsemaks pidulaua kulutuse vahemikuks endiselt 51-100 eurot, seda isegi 5 või enama inimesega leibkonnas. Kui netosissetulek on suurem kui 1500 eurot, siis on pidulauale kuluv summa  keskmiselt 101-200 eurot, alla 1500 euro suuruse sissetuleku puhul on jõululaua maksumus keskmiselt 51-100 eurot ning kui netosissetulek jääb alla 550 euro, siis kulutatakse keskmiselt alla 50 euro.

Foto: Freepik

Kõige enam on laud lookas Pärnu -ja Läänemaa inimestel, kes kulutavad jõululauale keskmiselt 101-200 eurot. Kõige säästlikumalt ajavad läbi Rapla-, Jõgeva ja Võrumaa inimesed, kelle pidulauale planeeritavad kulutused jäävad alla 50 euro.

Uuring viidi samaaegselt läbi ka Lätis ja Leedus. Kui Eestis kulutavad jõululauale üle 100 euro 32% vastanutest, siis Lätis on see osakaal neljandik 25% ja Leedus 42% vastajatest.

Foto: Freepik

“Jõulud on finantsiliselt kulukas aeg, kui eelmisest uuringust ilmnes, et jõulukingitustele kulub inimestel keskmiselt 101-200 eurot ning kui jõululaud maksab enamike jaoks 51-100 eurot, siis ongi paari päevaga 300 eurot märkamatult arvelt kadunud. Ilmselt suurel enamus jõuluõhtusöökidel jääb toitu tavaliselt üle kui puudu. Sellest tulenevalt on oluline jõululauale asju ostma minna ratsionaalse ja läbimõeldud nimekirjaga. Kindla eelarvega emotsioonioste vältides võib palju raha säästa. Lisaks kasuta ära aastaga kliendikaartidele kogunenud raha ja lojaalsuspunktid. Innustan jõululauale valima eestimaiseid toiduaineid ja võimalikult palju toitu ise valmistada. Soovitan ka peredel ja sõpruskondadel jõululauale minevate kulude jagamist, et küllakutsuja ei peaks üksi õhtusööki kinni maksma,” ütleb Citadele jaepangaduse juht Marina Hakiainen.

Ilmselt suurel enamus jõuluõhtusöökidel jääb toitu tavaliselt üle kui puudu. Sellest tulenevalt on oluline jõululauale asju ostma minna ratsionaalse ja läbimõeldud nimekirjaga.

  • Citadele panga tellitud uuringu viis kolmes Balti riigis läbi uuringufirma Norstat, kokku küsitleti igas riigis 1000 inimest.
Head Uudised GoodNews