Avaleht Majandus Uuring: naised jäid silma parema muutuste juhtimise oskusega
Uuring: naised jäid silma parema muutuste juhtimise oskusega

Uuring: naised jäid silma parema muutuste juhtimise oskusega

Edukaid roheenergia ettevõtjaid iseloomustab saavutusvajadus, mõjukus, julgus riskida, kõrgem eneseusk ja hea meeskonnatöö oskus, selgus InnoEnergy läbi viidud uuringust.

InnoEnergy poolt välja töötatud ja 800 roheenergia ettevõtja seas E2Talent hindamismeetodi abil läbi viidud uuringust selgub, et nais- ja meesettevõtjate vahel olulisi erinevusi iseloomuomaduste lõikes ei ole.

Samas paistsid naised silma parema muutuste juhtimise oskuse poolest, kuid tunnevad end ettevõtjana ebakindlamalt.

Uuringu käigus analüüsiti piirkondlikke erinevusi kokku 9 riigis: Hispaanias, Portugalis, Hollandis, Belgias, Luksemburgis, Prantsusmaal, Saksamaal, Rootsis ja Soomes.

„Rahuloluga võib öelda, et naiste ja meeste vahel ei ole märkimisväärseid erinevusi, samuti pole vahet, millises Euroopa riigis ettevõtja töötab. See on positiivne tulemus, kuna näitab, et paljudel inimestel on võimalus mõjutada energiamaastikku,” ütles EIT InnoEnergy innovatsioonidirektor Elena Bou.

Märkimisväärne on aga fakt, et uuringus analüüsitud enam kui 800 idufirma liikmest oli naisi vaid 10 protsenti. „See tõstatab küsimuse, miks naised ei soovi ettevõtjaks hakata,“ küsis Elena Bou.

Uuring toob välja, et Euroopa elanikkonnast moodustavad naised 52 protsenti, kuid ettevõtjate seas on naisi ainult 30 protsenti. Naisettevõtjate osakaal on veelgi väiksem tehnoloogiasektoris, moodustades Euroopa Liidus vaid 15 protsenti.

Raport edukate ettevõtjate omaduste kohta avalikustati Pariisis Euroopa säästva energia edendaja EIT InnoEnergy konverentsil The Business Booster.