1. Avaleht
  2. Äri
  3. VIDEO I Mats Soomre: edukas meeskond vajab liidrit, kes näeb suurt pilti ja eesmärki
VIDEO I Mats Soomre: edukas meeskond vajab liidrit, kes näeb suurt pilti ja eesmärki

VIDEO I Mats Soomre: edukas meeskond vajab liidrit, kes näeb suurt pilti ja eesmärki

KoostööKunstiKool Belbin Eesti juht ning juhtimis- ja meeskonnatreener Mats Soomre tõdeb, et eduka meeskonna üheks oluliseks eelduseks on inimesed, kes saavad suurema osa ajast teadlikult oma tugevusi rakendada, mis aitab oluliselt kaasa inimeste kõrge pühendumuse saavutamiseks. „Belbini uuringud näitasid, et edukas meeskond vajab Koordineerija tüüpi liidrit, kes on näeb suurt pilti ja eesmärki, ning oskab enesekindlalt kogu meeskonda motiveerida ja suunata,“ lisab Soomre.

Belbini uuringud näitasid, et edukas meeskond vajab Koordineerija tüüpi liidrit, kes on näeb suurt pilti ja eesmärki, ning oskab enesekindlalt kogu meeskonda motiveerida ja suunata.

Inimeste varjatud tugevuste leidmisel on väga suur potentsiaal nii motivatsiooni kui ka pühendumuse saavutamiseks

Küsimus taandub Soomre sõnul suurel määral sellele, kui hästi me ennast ja oma meeskonnakaaslasi tegelikult tunneme? Mitte ainult ilmselgeid tugevusi, vaid ka varjatud tugevusi ning nõrku külgi. Siin tuleb sisse tuua juhtimine, mis on selles vaates koostöö küsimus. Mil määral aitavad inimesed juhil meeskonda juhtida? „Eelduseks on see, et inimesed peavad ennast ja oma meeskonnakaaslasi tavapärasest oluliselt paremini tundma. Nii nagu Belbin, nii ka Gallup jõudsid oma uuringutega sinnani, et esmalt peab inimestel aitama mõista nii enda kui oma meeskonnakaaslaste tugevusi,“ lausub ta ja lisab, et teiseks tulekski õppida neid tugevusi rakendama.

Esmalt peab inimestel aitama mõista nii enda kui oma meeskonnakaaslaste tugevusi ja teiseks tuleks õppida neid tugevusi rakendama.

Mats Soomre. Foto: GoodNews, Evelin Kruus

„Inimest tuleb õppida tundma, tema tugevusi tuleb õppida rakendama. See on aga juhi ja kõikide meeskonnaliikmete roll – aidata inimestel oma tugevustest paremini aru saada ning neid teadlikult rakendada. Siinkohal saab määravaks meeskonnasisene usaldus ja avatus – kuivõrd ollakse valmis avatult rääkima oma tugevustest, varjatud külgedest ja ka nõrkustest? Kuivõrd ollakse huvitatud ühisest edust? Meeskonnakaaslase heast käekäigust? Olla valmis tegema ekstra pingutus, et teistel läheks paremini? Inimeste varjatud tugevuste leidmisel on väga suur potentsiaal nii motivatsiooni kui ka pühendumuse saavutamiseks.“

Inimeste varjatud tugevuste leidmisel on väga suur potentsiaal nii motivatsiooni kui ka pühendumuse saavutamiseks.

Mats Soomre. Foto: GoodNews, Evelin Kruus

Edukas meeskond vajab Koordineerija tüüpi liidrit, kes on näeb suurt pilti ja eesmärki

Soomre lausub, et on oluline ka mõista, millises faasis oma tegevustega ollakse, millised on hetkel prioriteetsed ootused konkreetsele inimesele. Kas on vaja ideederikkaid inimesi nagu Innovaatorid ja Võimaluste otsijad? Või on vaja teha ratsionaalseid ja kaalutletud otsuseid analüütilise Hindaja ja eksperdist Asjatundja kaasabil? Kui ollakse elluviimise faasis, siis Soomre sõnul aitavad kaasa praktilise meelega süsteemsed Teostajad ning suurepärased täpsust ja korrektsust armastavad Viimistlejad.

„Belbini uuringud näitasid, et edukas meeskond vajab Koordineerija tüüpi liidrit, kes on näeb suurt pilti ja eesmärki, ning oskab enesekindlalt kogu meeskonda motiveerida ja suunata. Sellist tüüpi inimene oskab näha inimeste tugevusi ning neid edukalt rakendada. Just Koordineerijast sõltub suurel määral, kui pühendunud inimesed on. Kindlasti vajatakse õigel hetkel ka entusiastlikku ja tempot hoidvat Kujundajat ning positiivset õhkkonda loovat sõbralikku Meeskonnatöötajat.“

Eduka meeskonna ABC:

  • Edukas meeskonnas on erinevate tugevustega ning kõrge pühendumusega inimesed.
  • Meeskonnas on tugev usaldus, avatud suhtlus ning ollakse valmis ekstra pingutama.
  • Meeskonnas on suurt pilti nägev liider, kes oskab inimesi motiveerida ja suunata.

Neli head mõtet Mats Soomrelt:

  • Eduka meeskonna üheks oluliseks eelduseks on inimesed, kes saavad suurema osa ajast teadlikult oma tugevusi rakendada, mis aitab oluliselt kaasa inimeste kõrge pühendumuse saavutamiseks. „Belbini uuringud näitasid, et edukas meeskond vajab Koordineerija tüüpi liidrit, kes on näeb suurt pilti ja eesmärki, ning oskab enesekindlalt kogu meeskonda motiveerida ja suunata.“
  • Mil määral aitavad inimesed juhil meeskonda juhtida? „Eelduseks on see, et inimesed peavad ennast ja oma meeskonnakaaslasi tavapärasest oluliselt paremini tundma. Nii nagu Belbin, nii ka Gallup jõudsid oma uuringutega sinnani, et esmalt peab inimestel aitama mõista nii enda kui oma meeskonnakaaslaste tugevusi.“
  • Inimest tuleb õppida tundma, tema tugevusi tuleb õppida rakendama. See on aga juhi ja kõikide meeskonnaliikmete roll – aidata inimestel oma tugevustest paremini aru saada ning neid teadlikult rakendada. Siinkohal saab määravaks meeskonnasisene usaldus ja avatus – kuivõrd ollakse valmis avatult rääkima oma tugevustest, varjatud külgedest ja ka nõrkustest?
  • On oluline ka mõista, millises faasis oma tegevustega ollakse, millised on hetkel prioriteetsed ootused konkreetsele inimesele. Kas on vaja ideederikkaid inimesi nagu Innovaatorid ja Võimaluste otsijad? Või on vaja teha ratsionaalseid ja kaalutletud otsuseid analüütilise Hindaja ja eksperdist Asjatundja kaasabil?
Head Uudised GoodNews