1. Avaleht
  2. GoodNews TV
  3. VIDEO I Mats Soomre: juht peaks tundma siirast rõõmu, et meeskond tervikuna saab hästi hakkama
VIDEO I Mats Soomre: juht peaks tundma siirast rõõmu, et meeskond tervikuna saab hästi hakkama

VIDEO I Mats Soomre: juht peaks tundma siirast rõõmu, et meeskond tervikuna saab hästi hakkama

KoostööKunstiKool Belbin Eesti juhtimis- ja meeskonnatreenerid Mats Soomre ja Helena Laus räägivad, kuidas olla hea juht. Soomre toob välja, et tihti tahetakse, et juht oleks nagu imeinimene – kiire reaktsiooniga, mõtleb kõik asjad rahulikult läbi, praktilise meelega, organiseerimisvõimeline, pakub välja ideid, viib asju lõpuni, vajadusel nõudlik, küsib inimeste arvamust, kuulab hästi, on sõbralik ja nõudlik – kuid sageli see nii ei ole.

Meeskond on see, kes aitab eesmärke ellu viia

Laus leiab, et teades enda ja oma tiimiliikmete tugevusi ja nõrkusi, on meil võimalus tiimi kaasates saavutada palju rohkem. „Juht üksinda ei saagi kõike teha, sest meeskond on see, kes aitab eesmärke ellu viia. Ja kui minu kui juhi nõrkus on näiteks protsesside juhtimine või süsteemsus, siis kui mu tiimis on see niinimetatud number kaks inimene, kes mind selles aidata saab, suudame me palju rohkem teha,“ sõnab Laus. See võtaks temalt kui juhilt stressi maha ja inimesed saaksid võimaluse tunda end hästi oma tugevustes.

Juht üksinda ei saagi kõike teha, sest meeskond on see, kes aitab eesmärke ellu viia.

Helena Laus. Foto: GoodNews, Lisbeth Mugame

Nõrkused on tugevuse pahupool

Lausi sõnul on tähtis, et juht oleks valmis küsima tiimiliikmetelt tagasisidet oma tugevuste, aga ka nõrkuste kohta. Soomre väidab, et nõrkused on tugevuse pahupool ja kui me teame tugevusi ja nõrkuseid ning neist meeskonnas avalikult ja rahulikult räägime vaatenurgast, et kes võiks meeskonnas olla need inimesed, kes suudavad juhile abiks olla ja tema nõrkuseid katta, siis sealt võiks saada päris hea koostöövorm juhtimisse.

Juht peaks tundma siirast rõõmu, et meeskond tervikuna saab hästi hakkama

Oluliseks märgiks heast juhist on Soomre sõnul see, kui juht tunneb siirast rõõmu sellest, et tema meeskonnas olevad inimesed ja meeskond tervikuna, mitte vaid tema juhina, saab hästi hakkama. Siis on see juht kindlasti hea juht.

Mats Soomre. Foto: GoodNews, Lisbeth Mugame

3 kõlama jäänud mõttetera:

  • Juht üksinda ei saagi kõike teha, sest meeskond on see, kes aitab eesmärke ellu viia.
  • On tähtis, et juht oleks valmis küsima tiimiliikmetelt tagasisidet oma tugevuste, aga ka nõrkuste kohta.
  • Oluline märk heast juhist on see, kui juht tunneb siirast rõõmu sellest, et tema meeskonnas olevad inimesed ja meeskond tervikuna, mitte vaid tema juhina, saab hästi hakkama.
Head Uudised GoodNews