Avaleht Majandus Viimane võimalus konkursil osalemiseks! Renault’ liikluskasvatusteemaline konkurss “Sinu idee, Sinu algatus”
Viimane võimalus konkursil osalemiseks! Renault’ liikluskasvatusteemaline konkurss “Sinu idee, Sinu algatus”

Viimane võimalus konkursil osalemiseks! Renault’ liikluskasvatusteemaline konkurss “Sinu idee, Sinu algatus”

Renault' liikluskasvatusteemaline konkurss_Sinu idee, Sinu algatus_viimane võimalus konkursil osalemiseks!

2014. aasta Renault liikluskasvatusteemaline konkursi “Sinu idee, Sinu algatus” lõpptähtaeg on lähenemas. Hiljemalt 15. märtsiks peavad konkursist osaleda soovivad rühmad välja mõtlema ja ellu viima liiklusohutuskampaania, mis puudutaks peale nende endi ka teisi – näiteks oma kooli või kohaliku kogukonna liikmeid.

Renault rahvusvahelise liiklusharidusprogrammi “Ohutu liiklemine kõigile” raames toimuv konkurss on mõeldud 6-12-aastastele õpilastele (st 1.-6. klassi õpilastele) ning samavanuste lastega huvigruppidele. Konkurss on kollektiivne (st rühmas võib olla 3-20 liiget + 1 juhendaja). Osalemiseks tuleb rühmal välja mõelda ning ellu viia liiklusohutuskampaania, mis puudutaks peale nende endi ka teisi – näiteks oma kooli või kohaliku kogukonna liikmeid.

Idee alusel tuleb rühma juhendajal täita koduleheküljel www.ohutuliikleminekoigile.ee olev aruanne, kus kirjeldatakse rühma ideed ning edastada kokkuvõte saavutatud tulemustest hiljemalt 15. märtsiks 2014. Dokumentatsioon võib olla loodud mistahes kunstilises vormis – näiteks kollaaž, audio- või videosalvestis, multimeedia presentatsioon või midagi muud taolist.

Kõik tööd hinnatakse žürii poolt, mis koosneb Politsei- ja Piirivalveameti, Maanteeameti ja Renault’i esindajatest ning liiklusõiguse spetsialistist, kelleks on vandeadvokaat Indrek Sirk. Žürii valib eelvoorus osalejate hulgast 20 parimat ning konkursi veebisaidil avaldatavat tööd. Nendest valitakse edasi viis finalisti, mille tegijad ka autasustatakse. Konkursi võitja ehk parim algatus kuulutatakse välja mai alguses läbi Eesti meedia ja kampaania kodulehe ning võitjatega võetakse ka isiklikult ühendust.

Konkursi võitja auhinnaks on neljapäevane seikluslik suvelaager tervele grupile ja selle täiskasvanud juhendajale Taevaskoja Puhkekeskuses (vt www.taevaskoja.ee). Laagri programm sisaldab palju huvitavaid ja lõbusaid õueaktiviteete ning muuhulgas ekskursiooni Eesti Maanteemuuseumisse.

Renault, toetudes oma ohutusalastele teadmistele, arendab liiklusharidusprogrammi “Ohutu liiklemine kõigile” www.ohutuliikleminekoigile.ee.

2000. aastal käivitatud rahvusvaheline projekt on eelkõige mõeldud lastele ja teismelistele, ning sellesse on kaasatud juba rohkem kui 13 miljonit last 27 erinevast riigis.

Liiklusharidusprogramm “Ohutu liiklemine kõigile” on üks vanimaid ja suurimaid autotootjate looduid laste liiklusohutuse suurendamisele suunatud projekte Euroopas.