1. Avaleht
  2. Majandus
  3. VÕITLUS TERRORISMIGA I Tänasest hakkavad veebimajutusteenuse pakkujatele kehtima uued nõuded
VÕITLUS TERRORISMIGA I Tänasest hakkavad veebimajutusteenuse pakkujatele kehtima uued nõuded

VÕITLUS TERRORISMIGA I Tänasest hakkavad veebimajutusteenuse pakkujatele kehtima uued nõuded

Tänasest hakkavad veebimajutusteenuse pakkujatele kehtima uued nõuded, et senisest tõhusamalt tõkestada ja ennetada veebiteenuste ärakasutamist terroristliku sisu levitamiseks.

Veebimajutusteenuse pakkuja peab edaspidi terroristliku veebisisu viivitamatult eemaldama või blokeerima sellele juurdepääsu ja säilitama selle nõuetekohaselt.

Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar märkis, et tänapäeval kasutatakse üha rohkem digivõimalusi ja internetti ka terrorismile õhutamiseks või terroriaktide propageerimiseks. „Terroristlik sisu on kõige kahjulikum esimestel tundidel pärast selle ilmumist, seega mida kiiremini selline info veebist eemaldada, seda väiksemat mõju see omab. Täna kehtima hakkav määrus aitab veelgi tõhusamalt ja kiiremini terroristlikku sisu veebist maha saada ja on suureks sammuks terrorismivastases võitluses,“ ütles asekantsler.

Terroristlik sisu on materjal, mis ärgitab terroriaktide toimepanemisele kaasa aitama, neid toime panema või osalema terrorirühmituse tegevuses; õhutab või propageerib terroriaktide sooritamist; annab juhiseid rünnakute läbiviimiseks ja suuniseid selleks vajalike vahendite kohta. Sellisteks materjalideks võivad olla näiteks tekstid, pildid, helisalvestised, videod või otseülekanded.

Erandina ei peeta terroristlikuks sisuks ajakirjandusliku, haridusliku, kunstilise või teadusliku materjali levitamist, mille eesmärk on terrorismi ennetada või selle vastu võidelda.

Terroristliku sisu levitamise üle peab järelevalvet Kaitsepolitseiamet ning ennetava, reageeriva tehnilise ja töökorraldusliku võimekuse ning meetmete, sh aruandluse üle teostab järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Kohustused tulenevad Euroopa Komisjoni määruse rakendumisest, mis Eestile otsekohalduvad.

  • Siseministeeriumi, Kaitsepolitseiameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Riigi Infosüsteemi Ameti ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti koostöös valminud juhistega saab täpsemalt tutvuda näiteks Siseministeeriumi veebilehel.
Head Uudised GoodNews