Avaleht Majandus AASIA-SUUNALISE TOE SUURENDAMINE I Riik lõi ettevõtetele toe Lõuna-Korea turule sisenemiseks
AASIA-SUUNALISE TOE SUURENDAMINE I Riik lõi ettevõtetele toe Lõuna-Korea turule sisenemiseks

AASIA-SUUNALISE TOE SUURENDAMINE I Riik lõi ettevõtetele toe Lõuna-Korea turule sisenemiseks

Jaanuaris alustas Soulis tööd Lõuna-Korea ekspordinõunik Soonhee Bae, kes aitab Eesti ettevõtetel leida kasulikku turuinfot ning tuvastada õigeid partnereid turule sisenemiseks.

EASi Aasia keskuse juhi Eva-Kristiina Ponomarjovi sõnul on Aasia-suunalise toe suurendamine Eesti ettevõtjate jaoks märgilise tähtsusega. “Lõuna-Korea on maailma kaheksas suurim kaubandusriik ja Aasia on maailma suurim majandusregioon, millel on potentsiaali kujundada globaliseerumise järgmist etappi,” selgitas Ponomarjov. “Aastaks 2040 võib Aasia osakaal maailma SKTst kasvada enam kui 50 protsendini ning umbes 40 protsendini globaalsest tarbimisest.“

Aasia turu potentsiaal ja tulevikuperspektiiv on Ponomarjovi sõnul ka põhjused, miks on näha Eesti ettevõtete üha suurenevat huvi ja hüppelist eksporditulu kasvu Aasia turul. ”Ajal, mil Euroopa Liidu ekspordikasv jäi 2021. aastal 12,7 protsendile, kasvas Eesti eksport Aasiasse koguni 27 protsenti (Eurostat, jaanuar-oktoober 2021),“ lisas Ponomarjov. „Kuigi ekspordinõunik alles alustas, on meil juba mitu ettevõtet, keda oleme Lõuna-Korea turul toetamas.“

Põhjamaisus müüb ka Koreas

Ekspordinõunik Soonhee Bae sõnul impordib Lõuna-Korea 85 protsenti siseturul kasutatavatest puidutoodetest ning koguni 97 protsenti vajaminevast nisust, sest põllumajandusliku tootmise võimalused on Lõuna-Koreas väga piiratud ning kogu toidu- ja joogiturg sõltub suurel määral impordist. 2020. aastal olid peamisteks toidu- ja joogitoodeteks impordi edetabeli tipus veinid ja töödeldud puuviljad.

Lisaks teab Bae rääkida, et Lõuna-Koreas levib tänu esile kerkinud nn. „MZ-põlvkonnale“ (millenniumi- ja Z-põlvkondade koondnimetus) ja sotsiaalmeedia pealetungile individuaalsetel eelistustel põhinev tarbimine, mille üheks eesmärgiks on ka teistele demonstreerida oma isiklikku maitset läbi sotsiaalmeediakanalite.

„Põhjamaine tundlikkus ning sealne disain koos trendika ja tervisliku eluviisiga on muutunud Lõuna-Koreas populaarseteks märksõnadeks. Eestit teatakse Lõuna-Koreas müstilise ja puhta maana, mis seostub eelkõige põhjamaisusega – nii võiksid suurt ekspordipotentsiaali Lõuna-Korea turul omada eeskätt just väärindatud puidust tehtud tooteid loovad Eesti ettevõtted ja põllumajanduse ning toidu- ja joogitootmisega tegelevad ettevõtted,“ selgitas Bae.

Turule sisenemisel võib Bae sõnul sobivaks valdkonnaks osutuda ka e-kaubandus, sest Lõuna-Korea on tehnoloogiliselt väga arenenud tarbimisühiskond. „Ülemöödunud aastal hinnati Lõuna-Koread maailma viiendaks suurimaks e-kaubanduse turuks, mille mobiilsete ostude maht on kasvamas kõige kiiremini. 2020. aastal ulatus online-müük Lõuna-Koreas 144,7 miljardi dollarini. Seega tasuks e-kaubanduse vallas otsida koostööd kohalike hiiglastega nagu Coupang (Korea versioon Amazonist), E-mart ning Market Kurley,“ lisas Bae.

Euroopa Liidu ja Lõuna-Korea vahelisi kaubandussuhteid reguleerib 2011. aastast tingimuslikult kehtiv ning 2015. aastal ratifitseeritud vabakaubandusleping, tänu millele on Lõuna-Korea kõrvaldanud tollitariifid Euroopa Liidust pärinevatele tööstuslikele ja põllumajanduslikele kaupadele.  Eesti peamised eksporditooted Korea suunal on puit ja puidutooted, nisu ja meslin, elektrilised seadmed, mehhaanilised masinad ning külmutatud kala.

Kultuurilised erinevused väärivad tähelepanu

Aasia ühele võtmeturule sisenemine eeldab tugevat suhete loomise strateegiat ja tõsist pühendumist turuga kontakti hoidmisele. Edu saavutamiseks on kohapealne esindatus vältimatult vajalik, sest näiteks kohaliku partneri määramine võib aidata ületada keele- ja kultuuribarjääre. Kuigi paljude lõunakorealaste jaoks on inglise keeles suhtlemine tavapärane, ei pruugi kõik partnerid osata keelt äri tegemiseks vajalikul tasemel, eriti vanema põlvkonna seas. Lisaks on Lõuna-Korea inimeste ellusuhtumist ning ka ärikultuuri sügavalt mõjutanud konfutsianistlik väärtusruum, mis võib tekitada arusaamatusi Läänest pärit partneritega.

  • EASi Aasia keskus on osa EASi ja KredExi ühendorganisatsioonist ja pakub ettevõtetele konsultatsiooniteenust nii Tallinnast kui Aasia riikidest kohapealt, et toetada ettevõtteid proaktiivselt ja põhjalikult kogu teekonna vältel alates ekspordiks valmistumisest kuni eksporditurul laienemiseni.