Avaleht Äri ABI EESTI TEADLASTELE I Smartcap otsib riigihankega ettevõtluse ökosüsteemi arendajaid
ABI EESTI TEADLASTELE I Smartcap otsib riigihankega ettevõtluse ökosüsteemi arendajaid

ABI EESTI TEADLASTELE I Smartcap otsib riigihankega ettevõtluse ökosüsteemi arendajaid

Smartcap kuulutas välja riigihanke, et leida professionaalsed koostööpartnerid teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi arendamiseks ja ettevõtetele suunatud äriarendusprogrammi korraldamiseks.

Hanke eesmärgiks on tõhustada koostööd ülikoolide, mentorite ja varajases arengufaasis tegutsevate teaduspõhiste meeskondade vahel. “Otsime kogenud ja professionaalset koostööpartnerit, kes töötaks välja äriarendusprogrammi, aidates seeläbi Eesti teadlaste teadmistel, avastustel ja innovatsioonil jõuda kommertsväljundini ning toetaks alustavaid kõrgtehnoloogilisi meeskondi ärikontseptsioonini jõudmisel,” sõnas ettevõtte juhatuse liige Mari Vavulski.

Smartcap viib alates selle aasta algusest ellu Startup Estonia programmi teaduskiirendi tegevusi. Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul on teaduspõhisuse väärtustamine ja kõrgtehnoloogiliste ettevõtete ökosüsteemi arendamine oluline suund Startup Estonia tegevustes. “Läbi teaduse kommertsialiseerimise toetamise jõuame uuenduslike lahendusteni ja järgmisele tasemele sektori arengus. Peame idusektorisse kaasama rohkem teadlasi ja muutma enda tegevusi teaduspõhisemaks. Teadmuspõhiste ettevõtjate toetamine äriarendusprogrammide kaudu on oluline ja turul oodatud samm,” sõnas Peeterson.

Teadmuspõhise iduettevõtluse keskkonna kaardistamiseks viidi läbi kaks uuringut, mis tõid välja, et Eestis on puudus teadmusmahukate ja kõrgtehnoloogiliste iduettevõtjate tootearendustoetustest, mis võimendaks investeeringuid. Lisaks kapitali piiratud kättesaadavusele peetakse teadmusmahukates valdkondades tegutsevatel ettevõtjatel keeruliseks kiirelt kasvamist, kuna Eestis puudub selleks nõutud tasemel teadustegevus ja teadmussiire. Uuringutest selgus samuti, et Eesti ülikoolide seotus iduettevõtjate kapitalituruga on liiga vähene ning ülikoolid valdavalt ei ole motiveeritud soodustama hargettevõtete teket, kuna see ei ole nende strateegiline eesmärk.

Hankepakkumusi oodatakse 7. juunini.