1. Avaleht
  2. Äri
  3. Eesti logistikaettevõtte CO2 heitmete vähendamiseks seatud eesmärgid said rahvusvahelise tunnustuse 
Eesti logistikaettevõtte CO2 heitmete vähendamiseks seatud eesmärgid said rahvusvahelise tunnustuse 

Eesti logistikaettevõtte CO2 heitmete vähendamiseks seatud eesmärgid said rahvusvahelise tunnustuse 

Logistikaettevõte DPD Eesti ning selle omanikfirma Geopost süsiniku jalajälje vähendamiseks seatud eesmärgid said esimese globaalse pakiveoettevõttena heakskiidu Teaduspõhiste Eesmärkide algatuselt (SBTi). 2040. aastaks planeeritakse vähendada CO2 teket kuni 90 protsenti.

„DPD Eesti kuulub Euroopa suurimasse pakiveovõrgustikku ning üle kogu maailma toimetasime 2022. aastal kohale 2,1 miljardit pakki. Maanteetransporti pakkuva ettevõttena oleme teadlikud enda mõjust keskkonnale, mistõttu tegeleme järjepidevalt COkoguse vähendamise ja neutraliseerimisega,“ sõnas DPD Eesti personali- ja jätkusuutlikkuse juht Annika Oruaas.

Foto: Optimist

Suund alternatiivsetele transpordilahendustele

SBTi ehk ülemaailmne Teaduspõhiste Eesmärkide algatus annab ettevõtetele selgelt määratletud juhised ja suunised heitkoguste vähendamiseks kooskõlas Pariisi kokkuleppega ning hindab nende täitmist.

Oruaasa sõnul kinnitas algatusega liitumine ettevõtte poolt seatud keskkonnaeesmärkide teaduspõhisust. Peamised meetmed, millega ettevõte plaanib vähendada CO2 teket 90% võrra aastaks 2040, on liinivedude keskkonnasõbralikumaks muutmine, tarkvaraliste lahenduste rakendamine, elektrikaubikute osakaalu suurendamine ning pakiautomaatide asukohtade teadlik valimine.

Ühena eesmärkidest plaanib Geopost kogu kontsernis viia alternatiivsete transpordilahenduste osakaalu 2035. aastaks 100%-ni. Lisaks suurendatakse kontsernis nii elektrikaubikute, kaubarataste kui ka pakkide jalgsi kohaletoimetamise osakaalu. „Hetkel on DPD Eesti masinapargis 22 elektrikaubikut, ent juba sügiseks plaanime selle arvu kahekordistada. Sellel, kuidas ja millega me oma logistika korraldame, on oluline roll COheitmete vähendamisel,“ sõnas Oruaas.

Seetõttu tuginetakse logistika korraldamisel olemasolevatele saadetise andmetele. „Kasutame ja töötleme neid andmeid, et teha nende põhjal maksimaalselt parimad otsused oma ressursi planeerimiseks, mistõttu on väga oluline nende andmete täpsus ja õigeaegne kättesaadavus. Kvaliteetsete andmete põhjal saame panna paika kõige optimaalsemad veoringid, et vähendada läbitava kilometraaži hulka ning vältida tühisõite ja pooltühjalt sõitvaid kaubikuid,“ kirjeldas Oruaas.

Foto: Optimist

Pakiautomaatide teadlik paigutus

Vähendamaks koormust keskkonnale, on DPD Eesti on paigutanud pakiautomaadid selliselt, et 82% Eesti elanikkonnast asub DPD pakiautomaadist 3 kilomeetri raadiuses. „Hoolitseme pakiautomaatide teadliku paigutusega selle eest, et enam kui kolmveerand Eesti elanikkonnast saaks pakiautomaadini jõuda jalgsi, rattaga või ühistranspordiga liikudes ja ära hoida täiendavat koormust keskkonnale. Ühtlasi võtab sel moel ka pakkide kohaletoimetamine vähem ressursse,“ kirjeldas Oruaas.

Lisaks elektrikaubikutele üleminekule plaanitakse Teaduspõhiste Eesmärkide algatuse juhiste täitmiseks kontsernis ka veoautode puhul võtta kasutusele mitmekesisemad ja keskkonnasõbralikumad kütuseallikad nagu biogaas, biokütus, elektri- ja vesinikkütus. Ühtlasi minnakse logistikakeskustes ja kontorites üle taastuvenergiale.

Head Uudised GoodNews