1. Avaleht
  2. Toode
  3. Eesti teedel on nüüdsest liikvel unikaalne põrsaveok
Eesti teedel on nüüdsest liikvel unikaalne põrsaveok

Eesti teedel on nüüdsest liikvel unikaalne põrsaveok

AS Rakvere Farmid soetas spetsiaalselt võõrdepõrsaste veoks mõeldud kõigi mugavustega haagise, millega viiakse põrsaste heaolu- ja transporditingimused täiesti uuele tasemele.

Berdexi haagise näol on tegu termohaagisega, mis on varustatud sõltumatu elektrigeneraatori, kaasaegse ventilatsiooni ja küttelahendusega. Haagise sisekliimat on võimalik jälgida ja juhtida sõidu ajal juhi kabiinist. Pikema transporditeekonna vältel saavad põrsad integreeritud jootmissüsteemi abil juua. Põrsaste peale- ja mahalaadimist lihtsustab liftina töötav tagaluuk ja ülesse tõstetav katus. Tagatud on erinevad mugavuslahendused, mis loovad loomadele paremad tingimused ja vähendavad võimalikku stressi transpordi ajal.

Foto: Rakvere Farmid AS

AS Rakvere Farmid tehnikajuhi Tiit Lemsalu sõnul konsulteeriti 2021. aastal Hollandis toodetud Berdex haagise ostmisel põrsaste vedu pakkuvate ettevõtetega ja koos leiti parim tehniline lahendus. „Uus haagis annab hea võimaluse põrsaste farmisiseseks veoks Eksekos. Pisikestel põrsastel jääb ära kuni 800 meetri pikkune jalutuskäik, mis võib kujuneda stressi ja muude ohtude rohkeks. Nii väheneb ka ristsaastumise oht ja võimalike haiguste levik, mida loomad oma jalgadega edasi kanda võivad. Lisaks saame haagise abil viia ühe reisiga meie farmidesse laiali vajamineva koguse põrsaid, sest varasema kahe korruse asemel on uuel haagisel kolm korrust. Varasemalt olime selle tarbeks sunnitud tegema mitmeid sõite päevas.“ Uue haagise kasutuselevõtt võimaldab Ekseko seafarmi territooriumil lõpuni viia ka nuumaosakonna eraldamise põrsatootmisosakonnast, mis annab võimaluse oluliselt farmi bioohtust parandada.

Kaupo Ojavee, AS Rakvere Farmid ja HKScan Estonia AS algtootmise direktor juhib tähelepanu, et loomade heaolusse investeerimine on ettevõttele prioriteediks. „See tehniliste täiustustega haagis on oluliseks abivahendiks põrsaste transportimisel ja stressi vähendamisel, sest nüüdsest ei pea põrsad farmi territooriumil ise kõndima. Oleme kogu põrsaste logistika nii Eksekos kui farmide vahel üles ehitanud selliselt, et loomad tunneksid end võimalikult hästi. Isolatsioon tagab põrsastele transpordi vältel igakülgse soojuse, vajalik soe temperatuur on kindlustatud ka külmal ajal. Lisaks saame väga hea ventilatsioonisüsteemi abil parendada õhuvahetust, mis on otseseks õhukvaliteedi näitajaks. Tegu on ainsa täiesti uue isoleeritud põrsaveohaagisega Eestis ja selle haagise automaatika käib kõik läbi arvuti otse juhikabiinist, mis on väga innovatiivne lahendus,“ viitab Ojavee. Haagise ootuses ehitati ümber ka Ekseko seafarmi autopesula ja loomade laadimisrambid, mis oli kolmeaastase uuendusprojekti esimeseks etapiks.

Tegu on ainsa täiesti uue isoleeritud põrsaveohaagisega Eestis.

„Projekti eesmärgiks on tagada võõrdepõrsastelele võimalikult stressivaba ja väheste väliskeskkonna muudatustega liikumine poegimisosakonnast uude kasvukeskkonda kas Eksekos või võõrdepõrsaste kasvatamise farmidesse üle Eesti. Bioohutuse parandamiseks peab loomade liikumisteekond olema farmisiseselt võimalikult lühike ja soovitavalt mitte samu koridore või liikumisteid kasutades, kus liiguvad teised loomagrupid,“ kommenteerib Ojavee.

Head Uudised GoodNews