Avaleht Keskkond Eesti tuhamägedest saavad Prantsusmaa ettevõtte abil põrandakattematerjalid
Eesti tuhamägedest saavad Prantsusmaa ettevõtte abil põrandakattematerjalid

Eesti tuhamägedest saavad Prantsusmaa ettevõtte abil põrandakattematerjalid

Keskkonnaettevõte Ragn-Sells ja Prantsuse kontsern Tarkett teatasid täna koostööst, mille eesmärk on 2025. aastaks töötada välja süsiniknegatiivseid mineraaltäiteained vinüülpõrandate jaoks, kasutades selleks Ida-Virumaa elektrienergia tootmisest pärinevaid tuhajäätmeid.

Eestis on energia tootmiseks kasutatud peamiselt põlevkivi. Selle tulemusena on loodusesse ladestatud ligi 600 miljonit tonni põlevkivituhka. Ragn-Sells töötas välja lahenduse, mis muudab tuha tehnoloogia abil ülipuhtaks kaltsiumkarbonaadiks, sidudes seejuures materjali ka suures koguses süsinikdioksiidi.

Tarkett kasutab igal aastal vinüülpõrandate jaoks mitusada tuhat tonni mineraalseid täiteaineid, millest enamik on kaltsiumkarbonaat. Ettevõtte praegu kasutatav kaltsiumkarbonaat on juba süsinikuneutraalne, kuid Ragn-Sellsi toodetud kaltsiumkarbonaadiga kaasneb eeldatavasti süsinikunegatiivne jalajälg. Partnerlus aitab oluliselt kaasa Prantsuse ettevõtte 2030. aastaks seatud eesmärgi saavutamisele, milleks on kasutada 30 protsenti taas ringlussevõetud toorainetest.

„Tänapäeva ühiskond põhineb loodusvarade jätkusuutmatul kasutamisel. Ragn-Sells on võtnud eesmärgiks tuua rohkem juba kasutatud ressursse tagasi ringlusse. Nende materjaliahelate ühendamiseks peame tegema koostööd väärtusahela teiste kasutajatega,” ütles Ragn-Sells Groupi jätkusuutlikkuse direktor Pär Larshans. „Tarkett on suurepärane näide ettevõttest, mis jagab meie visiooni ja pühendumust. Ootame väga koostöö arenguid.”

„Tarkett loodab realiseerida antud koostöö kaudu võimalust toota põrandakatteid toorainega, mis aitab kaasa Eesti looduskeskkonna puhastamisele, kogudes samal ajal ka süsinikdioksiidi. Selle tulemusena saab ka meie vinüülpõrandatel olema väiksem süsiniku jalajälg ja suurem ringlussevõetud tooraine osakaal. Tegemist on uuendusliku ja tugeva partnerlusega, mis sillutab teed ringmajandusel põhinevale ja süsinikuneutraalsele ühiskonnale,” sõnas Tarketti jätkusuutlikkuse juht Arnaud Marquis.

Kaltsiumkarbonaadil, mida Tarkett praegu kasutab, on juba süsinikuneutraalne jalajälg 0,006 kg CO2-eq kilogrammi kohta kogu tarneahela raames. Ragn-Sellsi toodetud kaltsiumkarbonaadiga loodetakse tekitada süsinikdioksiidi negatiivne jalajälg -0,4 kg CO2-eq kilogrammi kohta kogu tarneahela raames.

Kuus aastat tagasi käivitatud põlevkivituhkade väärindamise projekti jaoks lõi  Ragn-Sells  Eestis teadusliku konsortsiumi, milles osalevad alus- ja rakendusuuringute läbiviimisel Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased. Uuringute kaasrahastajana liitusid Sihtasutus  Archimedes ja EAS.

140-aastase ajalooga Tarkett on liider uuenduslike põrandate ja spordirajatiste põrandapindade lahenduste valdkonnas. Ettevõtte müügitulu küündis 2020. aastal 2,6 miljardi euroni. Ettevõttel on üle 12 000 töötaja. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Pariisi börsil.

Ragn-Sells Group on 1881. aastal loodud Rootsi pereettevõte, mis on tegev neljas riigis. Ettevõte on Eestis tegutsenud 1992. aastast, siin töötab 275 inimest. Ettevõtte 2021. aasta prognoositav käive on üle 30 miljoni euro.