1. Avaleht
  2. Majandus
  3. Esimene kosmosekoostöö Balti riikide vahel teeb satelliidiandmed käepäraseks
Esimene kosmosekoostöö Balti riikide vahel teeb satelliidiandmed käepäraseks

Esimene kosmosekoostöö Balti riikide vahel teeb satelliidiandmed käepäraseks

Kolme Balti riigi ettevõtetest ja ülikoolidest  koosnev konsortsium alustas Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) tellimusel  projektiga “Earth Observation Baltic platform”. 2025. aasta maikuuni kestva koostööprojekti eesmärk on Euroopa Liidu satelliidiandmetel baseeruva Maa kaugseire platvormi loomine ning sellesse erinevate teenuste integreerimine. Platvormi prioriteetsete teenuste hulka kuuluvad regionaalne turvalisus, kliima ja õhu kvaliteedi jälgimine, vee kvaliteedi jälgimine ning maapinna jälgimine ja maapinnal võimalike muutuste avastamine.

Eesti poolt pan-Balti konsortsiumis osaleva IKT ettevõtte Dateli juhi Urmas Kõlli sõnul on see järjekordne oluline samm ettevõtte satelliidiandmetel baseeruvate teenuste arendamisel. “Kolme riigi ettevõtted ja ülikoolid panid seljad kokku, et eri kohtades loodud satelliidiandmetel baseeruvad teenused ühisele platvormile kokku tuua. Eelkõige avaliku sektori asutustele ja kohalikele omavalitsustele mõeldud innovatiivsed teenused aitavad neil kokku hoida aega ja raha,” ütles Kõlli. “Eelkõige tasub satelliidiandmeid kasutada nendes valdkondades, kus muutused on väikesed või aeglased. Näiteks suurte ehituste nihkumist paari sentimeetri võrra on palja silmaga keeruline märgata, kuid satelliidi abil on seda võimalik tuvastada. Ka suurte metsamassiivide kasvu on kosmosest lihtsam hinnata,” lisas Kõlli.

Kolme riigi ettevõtted ja ülikoolid panid seljad kokku, et eri kohtades loodud satelliidiandmetel baseeruvad teenused ühisele platvormile kokku tuua.

Eesti kosmosebüroo juhi Madis Võõrase hinnangul on esimene pan-Balti koostööprojekt kosmosevaldkonnas märgilise tähtsusega. “Nagu sageli Balti koostöös, on selleks vaja välist initsiatiivi. Tänaseks on kõik kolm Balti riiki liitunud ESA-ga, Eesti 2015 täisliikmena, Läti 2020 ja Leedu 2021 assotsieerinud liikmetena. Kõik kolm Balti riiki panustavad ESA eelarvesse ning see raha tuleb tellimustena tagasi riikide ettevõtlusele. On eriti hinnatav, et projektis on defineeritud osapoolte ühised huvid ja vajadused, mis omakorda toob kaasa sünergia kõigi osapoolte kompetentside vahel, välistab dubleerimist ning kokkuvõttes loob parima ja tõhusaima teenuse,” sõnas Võõras.

  • Projekti partneriteks ja nende fookusvaldkondadeks on: Baltic Satellite Service (Läti) – metsa jälgimine Datel (Eesti) – infrastruktuuri ja linnade jälgimine Klaipeda Ülikool (Leedu) – veekvaliteedi jälgimine, laevade jälgimine Rural Support Service (Läti) – põllumajandusmaa jälgimine Institute of Electronics and Computer Science (Läti) – maavarade kaevandamise jälgimine

Eesti üks suuremaid IKT ettevõtteid Datel on kosmosevaldkonnas olnud aktiivne juba pikka aega. Ettevõtte poolt 2018. aastal arendatud Euroopa Liidu satelliidi Sentinel 1 andmetel baseeruv varajase hoiatuse süsteem Sille suudab tuvastada suurte infrastruktuuride, nagu näiteks sillad, sadama-, lennujaama ja kaevandusalad ning suurhooned, nihkumise või vajumise kuni ühe millimeetri täpsusega. See innovatiivne teenus aitab ennetada infrastruktuuride lagunemisest tulenevaid õnnetusi ning suurendab seeläbi ühiskonna turvalisust. Ka loodavale Balti ühisplatvormile lisatakse Sille funktsionaalsused.

Head Uudised GoodNews