Avaleht Keskkond Euroopa Liidu põllumajandusministrid arutasid kliimapaketti
Euroopa Liidu põllumajandusministrid arutasid kliimapaketti

Euroopa Liidu põllumajandusministrid arutasid kliimapaketti

Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu kohtumisel oli ühe olulise teemana arutelu all kliimapaketi „Eesmärk 55“ sihtide saavutamine.

„Kliimaeesmärkide saavutamine on suur väljakutse põllumajandussektori jaoks, mille poole püüeldes ei tohi unustada põllumajanduse peamist eesmärki, milleks on toiduga kindlustatuse tagamine. Lahendamist vajab küsimus, kuidas saab põllumajandussektor aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele, ilma loomade arvu või põllumajandusmaa pindala vähendamata,“ tõi välja maaeluminister Urmas Kruuse.

„Nende teemadega tuleb tegeleda, kuid ilmselgelt on põllumajandussektoris kasvuhoonegaaside heite vähendamise võimalused piiratud. Konkreetsete eesmärkide seadmisel on lisaks vaja hinnata ka sotsiaalmajanduslikke mõjusid ning arvestada juba tehtud edusammude ja investeeringutega,“ lisas Kruuse.

Kliimaneutraalsuse saavutamine on globaalne väljakutse, millega peavad tegelema kõik riigid. „Euroopa Liidul on vaja kaasata ka kolmandaid riike, et nad töötaksid kaasa sarnaste kliimasihtide nimel, sest vastasel korral seame löögi alla oma põllumajandustootjate konkurentsivõime globaalsel turul,“ ütles Urmas Kruuse.

Kohtumisel peatuti ka ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade koostamise hetkeseisul ja põllumajandustoodete turustusstandarditel. Ministrit saatsid kohtumisel maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban ning välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonnajuhataja asetäitja Kristina Uibopuu.