1. Avaleht
  2. Majandus
  3. Kümnest reisivast soomlasest seitse plaanib sel aastal Eestit külastada
Kümnest reisivast soomlasest seitse plaanib sel aastal Eestit külastada

Kümnest reisivast soomlasest seitse plaanib sel aastal Eestit külastada

EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakonna Soome elanike küsitlusest selgus, et Eesti kuulub peaaegu kolmveerandi välisreise tegevate soomlaste selle aasta reisiplaanidesse ning soomlased on Eestis pakutavaga rahul. Mitmeks päevaks tulijate seas edestavad meie restoranid ning kultuuri- ja spordiüritused reisi põhjustena ostlemist.

Eesti kuulub peaaegu kolmveerandi välisreise tegevate soomlaste selle aasta reisiplaanidesse ning soomlased on Eestis pakutavaga rahul.

Foto: Arne Ader, Visit Estonia

Soome elanike külastused annavad 40% Eesti turismiekspordi tulust. Kui suureks tulu täpselt kujuneb, sõltub sellest, kui aktiivselt tehakse naaberriigist korduvkülastusi. Ühendasutuse küsitlusest selgus, tervelt kolmandik Soome elanikest on Eesti-külastuse ette võtnud üle kümne korra ning ainult 6% vastanutest pole Eestis käinud. Kuna kõrgema sissetulekuga inimesed reisivad üldiselt rohkem, on nad reeglina ka Eestis sagedamini käinud – nt üle 4000eurose sissetulekuga vastanutest kaks kolmandikku on käinud Eestis vähemalt kuus korda.

Soome külastajate reisiplaanid on Eesti ettevõtetele paljulubavad: kolmandik plaanib reisida juba tänavu talvel või kevadel. Küsitluse järgi korduvkülastused reisiindu ei vähenda, vaid hoopis suurendavad seda. Nimelt neist, kes on Eestis käinud kõige rohkem ehk üle kümne korra, plaanib aasta jooksul Eesti-reisi koguni ligi 90%. Eestisse ei plaani lähiajal tulla vaid kümnendik neist Soome elanikest, kes välisreise teevad.

Foto: Arne Ader, Visit Estonia

Korduvkülastajana on soomlane pakutavaga kursis ning võtab oma reisiks plaani kindlasti mitu tegevust. Mitmepäevaste reiside kavandajad nimetasid 5-7 tegevust, millest olulisemad olid restoranide ning kultuuri- ja spordiürituste külastamine, samuti arhitektuuriga tutvumine. Ostlemine oli esikohal vaid nende seas, kes plaanisid Eestisse tulla üheks päevaks.

Soomlased kasutavad Eesti-reisi planeerides peamiste infoallikatena laevafirmasid ja nende kodulehti, eelmisi reise Eestisse, veebilehte visitestonia.com ja reisifirmasid. Mida pikemale reisile vastajad kavatsevad tulla, seda olulisem on neile inspiratsiooni otsimiseks veebileht visitestonia.com, linnade ja regioonide veebilehed ja Facebooki leht ”Löydä Viro, Visit Estonia”.

Üldiselt on hinnangud Eestile positiivsed. Kõige enam, ligi 90% vastanuid nõustus väitega, et Eestisse on lihtne reisida. Üle 70% oli nõus, et Soome turistid on Eestis teretulnud, Eesti turismiinfot on lihtne leida, Eesti pakub huvitavaid vaatamisväärsusi ja tegevusi, siia reisimine on turvaline ning meie restoranide hinna-kvaliteedi suhe hea.

Lõpuks anti vastajatele võimalus öelda, kus on Eestil turismivaldkonnas arenguruumi. Kõige rohkem kommentaare oli ebaviisaka klienditeeninduse kogemise kohta – seda nimetas 15% Eestis käinutest. Hindade kohta kirjutati vähem, üldist hinnatõusu või hinna haakumatust teenusega tõi välja 5% küsitletutest.

  • Küsitlus toimus 2023. aasta novembris. Osalemise kutsed saadeti Soome elanikkonda esindava veebipaneeli liikmetele (vanuses 18-79 a) vastavalt elanike sotsiaaldemograafilisele profiilile. Algsesse valimisse kuulus 1600 inimest. Lõplik valim, 1200 küsitletut, kujunes neist, kes nn filterküsimuses vastasid, et nad kavatsevad teha lähema 3-4 aasta jooksul puhkusereise välismaale.

Kogu uuringut tutvustav esitlus asub Puhkaeestis.ee!

Head Uudised GoodNews