1. Avaleht
  2. Majandus
  3. Eestlane eelistab investeerida käega katsutavasse varasse
Eestlane eelistab investeerida käega katsutavasse varasse

Eestlane eelistab investeerida käega katsutavasse varasse

Juba ammu on teada, et Eesti inimene on kinnisvara usku ja eelistaks eelkõige just sinna oma vaba raha investeerida. Citadele panga uuringust selgus, et kinnisvara järel järgmisena valiksid eestlased investeerimiseks kulla või muud väärismetallid. Kolmas pensionisammas on eelistatud investeerimisviisidest alles neljandal kohal.

Foto: Freepik

Citadele panga tellimusel Norstati poolt Baltikumis läbi viidud uuringust selgus, et kui inimestel oleks võimalus, siis eelistaks lausa 78 protsenti Eesti inimestest investeerida esmalt just kinnisvarasse (maa, mets, eluasemed). Investeerimisviisidest teisele kohale 36 protsendiga tuli kuld ja muud väärismetallid. Kolmandana, 32 protsendiga, eelistaksid inimesed investeeringuid väärtpaberitesse ehk aktsiatesse, võlakirjadesse jne.

„Eestlaste usk kinnisvarasse on püsinud pikalt kõrgel tasemel, aga veidi üllatav on nii suur hulk inimesi, kes hindab väärismetallidesse investeerimist. Tundub, et Eesti inimeste jaoks on olulised just käega katsutavad instrumendid,“ arutles Citadele Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen. „Huvitaval kombel on ka võrreldes Läti ja Leedu inimestega siin rohkem huvi füüsiliste investeerimisviiside vastu. Kõik need kategooriad said Eesti inimestelt rohkem hääli.“

Eestlaste usk kinnisvarasse on püsinud pikalt kõrgel tasemel, aga veidi üllatav on nii suur hulk inimesi, kes hindab väärismetallidesse investeerimist.

Eesti inimestest märkis lisaks veel 13 protsenti, et nemad eelistaksid investeerida kunstiteostesse ning seitse protsenti paigutaksid raha väärtesemetesse, nagu ehted, kellad jne.

Hakiainen lisas, et huvi kolmanda pensionisamba vastu pole küsitluse järgi Eesti inimeste seas just eriti suur. Seda eelistaks investeerimisviisina 23 protsenti vastanutest. „Võimalik, et paljud ei võta pensionisammast ka kui eraldi investeerimisviisi. Samas tootlikkuse mõttes on pensionisammas väga eeskujulik, kuna riik võimaldab pensionisammaste maksetele tulumaksuvabastust. Tähele tasub panna ka seda, et alates 1. jaanuarist 2025 on tulumaksumäär 22%,“ märkis Hakiainen.

Muudest investeerimisviisidest eelistas veel 22 protsenti Eesti inimestest raha paigutada fondidesse ning 10 protsenti krüptovaluutasse.

  • Eesti, Läti ja Leedu vastuseid võrreldes tuli suurema erinevusena välja näiteks see, et Leedu inimestest eelistab kulda ja väärismetalle kõigest 15 protsenti vastanutest. Lisaks on meie naabrite juures märksa populaarsem toode kogumiselukindlustus. Kui Eestis eelistab seda seitse protsenti, siis Lätis 21 ja Leedus 12 protsenti vastanutest. Samuti kinnitab uuring Eesti inimeste suuremat huvi aktsiatesse ja võlakirjadesse investeerimise vastu. Nimelt valiks Eestis selle investeerimisviisi 32 protsenti vastanutest, Lätis 28 protsenti ning Leedus 26 protsenti.

Head Uudised GoodNews