Avaleht Majandus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saadab laiale kaasamisringile ülikiire internetiühenduse rajamise plaani
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saadab laiale kaasamisringile ülikiire internetiühenduse rajamise plaani

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saadab laiale kaasamisringile ülikiire internetiühenduse rajamise plaani

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saatis kaasamisringile ülikiire internetiühenduse rajamise ehk lairiba plaani, millele oodatakse ettevõtete ning erinevate huvigruppide tagasiside 15. augustiks. Kaasamise eesmärk on tekitada laiapõhjaline diskussioon Eesti internetiühenduste tuleviku üle ja koondada ettepanekuid, kuidas ühendada terve Eesti vähemalt ühe gigabiti kiiruse internetiga aastaks 2030.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Andres Suti sõnul puudutab ülikiire internetiühenduse kättesaadavus moel või teisel igat eestlast, mistõttu on ainuõige koguda tagasiside võimalikult laialt huviringilt, kuidas terve Eesti kiire internetiga katta. „Üle Eesti peetud kohtumistel erinevate ettevõtete ja huvigruppidega on tulnud palju häid ettepanekuid ja sisulist tagasisidet, kuidas parendada ülikiire internetiühenduse kättesaadavust. Superministeeriumi tornist pole võimalik neid otsuseid iseseisvalt langetada, mistõttu tuleb kõik head ettepanekud kokku koguda ja nende üle diskussiooni pidada,” sõnas Sutt.

Ministri sõnul tähendab tehnoloogia tempokas areng ja innovatsioon, et turule tuleb üha uusi võimalusi kiire internetiühenduse rajamiseks üle Eesti. „Kui paar aastat tagasi oli fiiberoptiline kaabel internetiühenduse innovatsiooni tipp, siis täna on seda 5G andmeside, mis on lõpuks ka Eestisse jõudnud. Lähiaastatel saab see tõenäoliselt olema satelliidi põhine andmeside. Uute tehnoloogiliste võimaluste valguses tuleb hinnata, kuidas aitavad need meil ühendada terve Eesti ülikiire internetiga,” ütles Sutt. Lairiba plaani üks tagasisidestamise koht puudutabki satelliitandmeside kasutusvõimalusi Eestis, millele oodatakse sektori kommentaare.

Digiarengu asekantsler Luukas Kristjan Ilves rõhutas, et IKT taristuvõrgu arendamisel on kaasamine võtmetähtsusega. “Ülikiire interneti kättesaadavus üle Eesti sõltub era-investeeringutest, tugevast konkurentsist ja tarbijate nõudlusest. Omakorda mõjutab see otseselt Eesti ettevõtete ja inimeste võimalusi elada ning töötada kõikjal Eestis. Samuti meie majanduse kui terviku rahvusvahelist konkurentsivõimet ja atraktiivsust välisinvesteeringute sihtkohana. Soovime aruteludesse kaasata võimalikult palju osapooli, et saavutada parima võimaliku võrgu olemasolu. Ühiselt koostööraamistiku loomine võimaldab taristut arendada selliselt, et sellest on maksimaalselt kasu nii Eesti inimestele, ettevõtjatele kui ka riigile tervikuna,” ütles Ilves.

  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eesmärk on algatada ühiskonnas võimalikult laiapõhjaline diskussioon, kaasates Eesti lairiba plaani koostamise protsessi kõiki valdkonnast huvitatud osapooli ja huvigruppe, kelle jaoks on ühenduvuse teema oluline ning soovivad panustada tuleviku arenguid mõjutavate otsuste kujundamisse. Kavas on korraldada erinevaid teemapõhiseid arutelusid, töötubasid ja kahepoolseid kohtumisi.
  • Käesoleva aasta 9. septembril toimub laia ringi arutelu Tallinnas, millele järgnevad valdkondlikud töötoad septembri ja oktoobri jooksul. Lairiba plaani lõplik versioon peaks valmima novembris.