Avaleht Majandus Meremehed hakkavad saama maksusoodustust
Meremehed hakkavad saama maksusoodustust

Meremehed hakkavad saama maksusoodustust

Euroopa Komisjon andis Eestile riigiabiloa laevandusettevõtetele, et toetada Eesti meretranspordisektori arengut.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on nüüd seaduslik eeldus loodud, et tuua laevad Eesti lipu alla tagasi. “Valitsus otsustas aasta alguses, et tuleb teha maksusüsteemis esmakordselt laevandussektorile ja meremeestele maksuerand. Laevad meie lipu all toovad meie riigieelarvesse kümneid miljoneid maksutulu, mis praegu laekub teistesse riikidesse,“ ütles Aas.

Veebruaris võttis riigikogu vastu seadusmuudatustepaketi, millega nähakse ette teatud tingimustele vastaval laeval töötavatele meremeestele maksusoodustuste tegemine ja ettevõtjatele tonnaažimaksu kehtestamine. Seadustepaketi jõustumise eelduseks oli Euroopa Komisjonilt riigiabiloa saamine. Riigiabi andmine võimaldab Eesti merendussektori konkurentsivõimet tõsta ja luua sarnased tingimused teiste Euroopa riikidega, kes juba riigiabi annavad.

Riigiabi loa saamiseks esitas majandusministeerium Euroopa Komisjonile koostöös Veeteede Ameti, rahandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumiga valminud riigiabi eelteatise ning augustis põhiteatise. Teatiste esitamisele järgnesid pikad läbirääkimised, mis sai nüüd positiivse vastuse.

„See on Eesti laevanduse arengus suur samm edasi. Oleme koostööpartneritega teinud ära väga suure töö ja nüüd tuleb edasi tegutseda selle nimel, et laevad reaalselt Eesti lipu alla tulema hakkaksid,“ ütles Veeteede Ameti arendusosakonna juhataja Eero Naaber.

Hetkel on riigikogus teisel lugemisel seadusemuudatused, millega viiakse talvel vastu võetud seadustepakett täielikku vastavusse Euroopa Liidu suunistega meretranspordile antava riigiabi kohta. Järgmise aasta 1. juulist jõustuva seadusemuudatusega kehtestatakse kindlatele tingimustele vastaval laeval töötavatele meremeestele 0% suurune tulumaksumäär. Erirežiimiga tagatakse meremeestele ka Eesti pension arvestusega 750 eurolt. Ühtlasi luuakse kõikidele Eesti meremeestele võimalus saada ravikindlustus haigekassaga vabatahtliku lepingu sõlmimise kaudu.

Eestis on ligi 10 000 tegevmeremeest, kellest ligikaudu pooled seilavad välisriigi lipu all. Vähenev bürokraatia ja lihtsustunud nõuded aitavad tuua laevad taas Eesti registrisse.