Avaleht Majandus Mullu maksti maaelu arengukava toetusi 148 miljonit eurot
Mullu maksti maaelu arengukava toetusi 148 miljonit eurot

Mullu maksti maaelu arengukava toetusi 148 miljonit eurot

Eelmisel aastal maksti Eesti maaelu arengukava 2014‒2020 (MAK) toetusi 148 miljoni euro eest.

Perioodil 2014-aprill 2019 määrati toetusi 757 miljoni euro eest, millest on välja makstud 533 miljonit eurot.

„Tänaseks on üle poole 992 miljoni suurusest arengukava eelarvest välja makstud,“ sõnas maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban. „Maaelu arengukava toetusi on võimalik kasutada kuni aastani 2023. Huvi MAK-i meetmete vastu on olnud suur. Senise rakendamise põhjal suudame kõik Eestile ettenähtud vahendid põllumajandus- ja toidusektori arendamise, keskkonnahoiu ja maapiirkonna elujõulisuse suurendamise eesmärgil ära kasutada.“

Selle aasta alguses toimus MAK-i toetuste mõju hindamine, mille tulemused näitavad, et toetustel on oluline mõju põllumajanduslike majapidamiste toodangu ja lisandväärtuse suurenemisele ja tulemuslikkusele. Samuti mõjutavad MAK-i keskkonnatoetustega hõlmatud alad positiivselt elurikkust ning mulla- ja veekvaliteeti.

Eelmise aasta suurim üritus oli avatud talude päev, kus maaelu ja põllumajandusega käis tutvumas 163 000 inimest.