1. Avaleht
  2. Keskkond
  3. Neste taastuvad lahendused aitasid globaalselt vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 11,1 miljonit tonni
Neste taastuvad lahendused aitasid globaalselt vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 11,1 miljonit tonni

Neste taastuvad lahendused aitasid globaalselt vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 11,1 miljonit tonni

Neste teeb tarbijaile kättesaadavaks taastuvaid ja ringmajanduse lahendusi, et asendada fossiilset toodangut ning vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguste.

2022. aastal aitasid Neste taastuvenergialahendused vähendada klientidel kasvuhoonegaaside heitkoguseid globaalselt kokku 11,1 miljoni tonni*. Seda on sama palju kui 1,8 miljoni keskmise ELi tarbija aastane süsinikujalajälje (allikas: Maailmapank) või nelja miljoni sõiduauto eemaldamine teedelt terveks aastaks.

„Oleme õigel teel, et täita oma kohustust aidata tarbijail vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid igal aastal vähemalt 20 miljoni tonni CO2e võrra aastaks 2030. Meie käimasolevad strateegilised projektid suurendavad lähiaastatel meie taastuvenergia tootmisvõimsust veelgi, millega saavad toetaud meie jõupingutused suurendada meie rohelist käejälge,” ütles Neste president ja tegevjuht Matti Lehmus.

Neste taastuvtoodete tootmisvõimsus on praegu globaalselt 3,3 miljonit tonni aastas. Käimasolev Neste Singapuri rafineerimistehase laienemine ja koostöö Marathon Petroleumiga Martinezis Californias suurendavad taastuvtoodete tootmisvõimsust 2023. aasta lõpuks 5,5 miljoni tonnini ning teevad Nestest ainsa ülemaailmse taastuvkütuste ja taastuvtoorainete pakkuja polümeeride ja kemikaalide valdkonnas tootmisjalajäljega kolmel kontinendil.

Kui lõpule jõuab ka Rotterdami rafineerimistehase laiendusprojekt, siis see omakorda suurendab 2026. aasta lõpust alates ettevõtte kogu taastuvtoodete tootmisvõimsust 6,8 miljoni tonnini. Lisaks on Neste alustanud uuringut Soomes Porvoos asuva rafineerimistehase muutmiseks globaalselt juhtivaks taastuv- ja ringmajanduse lahenduste tootjaks.

„Neste kalkuleerib oma toodete ja lahenduste süsinikujalajälje, võttes arvesse kogu nende elutsüklit: alates tooraine valmistamisest kuni lõpptoote lõppkasutuseni. Meie taastuvad ja ringmajanduslahendused pakuvad olulist kasvuhoonegaaside heitkoguste kokkuhoidu, mis aitab meil vähendada oma klientide või nende poolt pakutavate toodete-teenuste süsinikujalajälge,“ jätkab Lehmus.

Neste eesmärk on vähendada 2030. aastaks oma tootmisest tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid 50% võrra ning jõuda süsinikuneutraalse tootmiseni 2035. aastaks. Samuti on Neste võtnud endale kohustuse vähendada 2040. aastaks müüdud toodete kasutusfaasi heitkoguste intensiivsust** 50% võrreldes 2020. aasta tasemega ning koostöös oma tarnijate ja partneritega vähendada kaudseid kasvuhoonegaaside heitkoguseid kogu oma väärtusahelas.

*) Meetod heitkoguste ja heitkoguste vähendamise elutsükli arvutamiseks põhineb EL taastuvenergia direktiivil II (EL)2018/2001 ja California LCFS metoodikal, mida Neste on rakendanud USA-s müüdud mahtude kasvuhoonegaaside aruandluses alates 2022. aasta algusest.

**) Kasutusfaasi emissiooniintensiivsust arvutatakse Neste poolt müüdavate toodete kasutamisest tulenevate heitkoguste jagamisel müüdud energia koguhulgaga (gCO2e/MJ).

Head Uudised GoodNews