Avaleht Koos koroonast üle OLE TEADLIK I Raamatupidamisbüroo Askendo selgitab ettevõtjatele eriolukorra mõjude vähendamiseks pakutavaid lahendusi
OLE TEADLIK I Raamatupidamisbüroo Askendo selgitab ettevõtjatele eriolukorra mõjude vähendamiseks pakutavaid lahendusi

OLE TEADLIK I Raamatupidamisbüroo Askendo selgitab ettevõtjatele eriolukorra mõjude vähendamiseks pakutavaid lahendusi

Raamatupidamisbüroo Askendo kajastab oma kodulehel lihtsustatult ettevõtjatele eriolukorra mõjude vähendamiseks pakutavaid lahendusi. Raamatupidamisbüroo uuendab infot jooksvalt, aga ei saa olukorra kiire muutumise tõttu selle igakülgset täpsust garanteerida. Askendo OÜ ei võta vastutust infomaterjali kasutamisest tulenevate tagajärgede eest, kirjutab büroo kodulehel.

Heade uudiste portaali avaldab artikli täismahus ja muutmata kujul.

Maksuintresside vabastus 01.03.2020 kuni 01.05.2020

Maksuhaldur peatab intressi arvestamise maksuvõlalt 1. märtsist kuni 1. maini. Sellega väheneb ka võimalik tulumaksukohustus, mis tavaolukorras maksuintressi kulult tekiks.

Maksuhaldur viitab maksuvõla ajatamise kohustusele, kui ettevõtja soovib osaleda riigihangetel, taotleda riigilt või kohalikult omavalitsuselt toetusi või lubasid. Ühtlasi tagab maksuvõla ajatamine maksuintressi vähendamise või isegi ära jätmise võimaluse peale intresside vabastuse perioodi lõppu.

Maksude tasumine märtsis ja aprillis

Maksuintresside peatamise ajaks on kadunud oluline maksude tasumise viivitamise sanktsioon. Mõnel juhul on see tekitanud arvamuse nagu kõnealusel perioodil ei peagi makse maksma. See ei vasta tõele. Maksude maksmise kohustus ja tähtajad on endised.

Sotsiaalmaksu alammäära vabastus

Maksu- ja Tolliameti kodulehel avaldatud artikkel räägib märtsist maini ettevõtjatele rakenduvast sotsiaalmaksu kuumäära maksmise vabastusest. Info on esitatud FIE sotsiaalmaksu tasumise toetuse artiklina. Maksuhaldur täpsustab lähiajal, kas soodustus puudutab ainult FIE-sid või rakendub see ka ettevõtjatele.

Kõnealune soodustus võimaldab vähendada töökoormust ja/või saata töötajad palgata puhkusele, ilma täiendava sotsiaalmaksu kulu tekkimiseta. Töötaja eest makstud sotsiaalmaksu vähenemine ei kaota ravikindlustuse kehtivust.

Küll tuleb juhatuse liikmete ja võlaõigusliku lepingu alusel töötavate töötajate ravikindlustuse säilimiseks maksta neile brutosummas vähemalt 540 EUR kuus.

Töötasu hüvitis

Kokkuvõte

  1.  Hüvitist saavad taotleda tööandjad, kelle puhul on täidetud kaks tingimust kolmest (käibe vähenemine; töömahu vähenemine; töötasude ühepoolne vähendamine).
  2. Hüvitist makstakse kahe kuu eest perioodil märts – mai 2020. Tööandja saab valida, millise kuu eest hüvitise avaldus esitada.
  3. Tööandja esitab avalduse iga kuu kohta eraldi peale seda, kui on omapoolse töötasu osa töötajale välja maksnud (vähemal brutosummas 150 EUR).
  4. Hüvitis makstakse otse töötajale, kuid see loetakse tööandjalt töötajale makstud töötasuks, millega saab osaliselt täidetud tööandja kohustus töötasu maksta.
  5. Hüvitisega kaasnevad maksud tasub töötukassa.
  6. Tööandja peab hüvitise töötukassale tagastama, kui ta koondab töötaja samal kalendrikuul, mille eest hüvitist taotletakse või sellele järgneval kuul.
  7. Hüvitist ei saa taotleda juhatuse liikmetele. Töötukassa täpsustab lähiajal, kas töötasu hüvitist saab taotleda ka võlaõigusliku lepingu alusel töötajatele või mitte.

Haigushüvitise maksmine alates töökatkestuse 1. päevast

Valitsuse majanduslike meetmete paketis on ette nähtud riigipoolse hüvitise maksmine esimese kolme haiguspäeva eest käesoleva aasta märtsist maini. 20. märtsil ei osanud Haigekassa veel hüvitise maksmise üksikasju selgitada.

Tähelepanu väärib tööandjal võimalus töötasust maksustamisest soodsamatel tingimustel tagada töötaja keskmise tasu säilimine töökatkestuse 1. kuni 8. päevani. Maksuhaldur täpsustab, kuidas tuleb toimida juhul, kui tööandja on töötajale vabatahtlikult maksnud haigushüvitist ja riigipoolsest soodustusest tulenevalt saab töötaja täiendava haigushüvitise alates märtsi algusest. Sellisel juhul saab töötaja haigushüvitise topelt ja võib tekkida konflikt tööandjapoolse haigushüvitise deklareerimisel.

KredEx’i pakutavad meetmed

  1. Erakorraline laenukäendus kuni 5 mln EUR ettevõtte kohta. Teenuse kasutamiseks tuleb pöörduda kodupanka.
  2. Käibelaen kuni 5 mln EUR ettevõtte kohta. Intress ca 4% aastas.
  3. Investeerimislaen kuni 5 mln EUR ettevõtte kohta. Intress ca 4% aastas.

Käibelaenu ja investeerimislaenu tingimused avaldab KredEx lähipäevil.

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga