1. Avaleht
  2. Koos koroonast üle

Koos koroonast üle

Küsitlus: 14% Eesti elanikest läheb sel talvel puhkusereisile

Käes on talviste reiside tippaeg ja paljud soovivad ette võtta suusareisi. Veelgi rohkem on Eesti inimeste seas neid, kes eelistavad puhata soojal maal. Kui möödunud talvel sõitis puhkuseks välismaale 6% Eesti elanikest, siis sel talvel kavatseb seda teha 14%, selgus If Kindlustuse küsitlusest. If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kairit Luha sõnul tunnevad inimesed sel talvel reisimise vastu […]

Viking Line’i küsitlus: reisijad pidasid merereise ohutuks ka pandeemia ajal

Rohkem kui 90% 4500-st Viking Line’i reisijate küsitlusele vastanust leiab, et ettevõtte laevad on olnud kogu pandeemia ajal ohutud. Alates 2020. aasta kevadest tehtud terviseohutusküsitlusest selgus samuti, et koroonapiirangute leevendamise järel suureneb huvi merereiside vastu märgatavalt. 2020. aasta kevadel hakkas Viking Line küsima oma reisijatelt arvamust koroonaohutuse kohta pardal. Praeguseks on laevadel läbiviidud küsitluses osalenud […]

Rahvusvaheline küsitlus: töökohad hotelli- ja restoraniäris on taastumas

Riigi- ja erasektori värbamisplaane kaardistava rahvusvahelise küsitluse kohaselt on maailm kriisist suuresti taastunud, tööandjatel on soov luua töökohti juurde, kuid töökäsi ja -päid napib pea igas maailma nurgas. Kõige enam on inimesi puudu tehnoloogia-, infotehnoloogia- ja finantssektoris. Manpower Groupi kvartaalse küsitluse raames küsitleti enam kui 39 000 tööandjat 40 riigist, et teada saada, millised on […]

Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise toetus soosib keskkonnahoiule panustavaid investeeringuid

Maaeluminister allkirjastas maaelu arengukava 2014–2020 raames makstava põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse määruse muudatuse, millega hakatakse taotlusi hinnates senisest enam soosima keskkonnahoidu panustavaid investeeringuid. Maaeluministri Urmas Kruuse sõnul tehti määruse muudatused, arvestades erinevate sektorite vajadusi ja keskkonnaeesmärke, mis on vaja saavutada. „Senisest enam eelistatakse investeeringud, mis panustavad järgmise Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide ning keskkonna- ja […]

Maaettevõtjate investeeringutoetuse tähtaeg pikeneb kolme aastani

Maaeluminister allkirjastas määrusemuudatuse, millega pikendatakse maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse 2019. aasta taotlusvoorus toetust saanud ettevõtjate projektide elluviimise tähtaega seniselt kahelt aastalt kolme aastani.  „Selleks, et toetuse saajad jõuaksid alustatud projektid ellu viia, pikendasime maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse projektide elluviimise tähtaega. Tänu muudatusele on ettevõtjatel võimalik alustatud projektid edukalt lõpule viia ka olukorras, kus pandeemia on […]

Elisa uus juht: targad tööviisid ja hajus töö on siin, et jääda

Nüüdseks juba üle pooleteise aasta väldanud tervishoiukriis on jäädavalt muutnud seda, milline näeb välja tänapäevane töökeskkond ja on loonud ka järjest kasvava vajaduse tarkade tööviiside juurutamiseks. Järske muutuseid peegeldavad selgelt ka telekomioperaatori Elisa poolt oma töötajaskonna seas läbiviidud uuringud, millest ilmneb, et kontoris viibimine on kriisi algusega võrreldes langenud kahe kolmandiku võrra ja üle 90% […]

Riigikogu võttis vastu Eesti sadamate kaudu rahvusvahelist meretransporti soodustava eelnõu

Riigikogu võttis vastu meresõiduohutuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu, millega toetatakse rahvusvahelist meretransporti Eesti sadamate kaudu ja motiveeritakse kaubasaatjaid suunama oma kaubavoogusid läbi siinsete sadamate: eelnõuga vähendatakse 2022. aasta jaanuari kuni detsembri eest tasumisele kuuluvat veeteetasu 50%. “Reisilaevanduses konkureerivad Läänemere riigid omavahel ja laevandusettevõtted peavad kaaluma, millises riigis on majanduslikult kõige otstarbekam enda tegevust korraldada,” ütles […]

Ettevõtjatele antud riigiabi kasvas aastaga üle kahe korra

Eesti riigi ja Euroopa Liidu vahenditest toetati eelmisel aastal ettevõtlust kokku 888 miljoni euroga. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi kogumaht kasvas võrreldes aasta varasemaga üle kahe korra peamiselt COVID-19 riigiabi tõttu, selgub rahandusministeeriumi koostatud Eestis antud riigiabi ja vähese tähtsusega abi ülevaatest. Riigiabi kogumaht Eestis kasvas aastaga pisut üle 455 miljoni euro ja osakaal sisemajanduse […]

LÕHEDE VÄHENDAMISEKS ÜHISKONNAS I Ettevõtjad käivitasid kampaania “Soovime sind teenindada!“

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) käivitas kampaania “Soovime sind teenindada!”, mis annab soodustusi vaktsineeritud klientidele. „Ettevõtjatena tunneme, et kolmandat korda riigi lukku panemist paljud sektorid ja ettevõtted enam üle ei ela. Kui see peaks juhtuma, toob see kaasa töötajate suuremahulise koondamise ja maksude väiksema laekumise näol ka riigi võimetuse olulisi teenuseid pakkuda,“ märkis […]

EAS toetab turismiettevõtteid kriisist väljumisel viie uue teenusega

EAS pakub turismiettevõtetele kriisist tugevamana väljumiseks ning digi- ja rohepöörde läbiviimiseks mitmeid uusi toetusi ja teenuseid: tootearenduse toetust, ärimudelite mentorteenust ja teenusedisaini meistriklassi. Lähiajal on neile lisandumas kesksete digilahenduste toetus ja digikoolitused turismiettevõtjatele. Pandeemia on võimendanud mitmeid trende, mis reisimist ja turismivaldkonda juba varem mõjutasid. „Kuigi siseturism on olnud hea plaaster lahtisele luumurrule, on uuenduslikud […]