1. Avaleht
  2. Äri
  3. Palk või paindlikkus? Wise selgitas välja, mida noored tahavad
Palk või paindlikkus? Wise selgitas välja, mida noored tahavad

Palk või paindlikkus? Wise selgitas välja, mida noored tahavad

Globaalse tehnoloogiaettevõtte Wise’i tellitud Norstati uuring kaardistas, mis ootustega 16–19aastased oma karjäärile vastu lähevad. Ülekaalukalt joonistub välja noorte soov tulevikus ise oma töökorralduse üle otsustada. Kontoriga seotud hüvedest ning ettevõtte osalusest tähtsamaks peetakse kõrgemat palka.

Teist aastat läbi viidud uuringust selgub, et kõige olulisem aspekt töö valikul on noorte seas jätkuvalt paindlikkus tööaja ja -koha suhtes, mida peab väga oluliseks 61% vastanuist. See on võrreldes eelmise aasta tulemusega samal tasemel. Eeskätt on see oluline isikliku ettevõtluskarjääri puhul, kuid võimalust ise otsustada, kus ja millal töötada, oodatakse ka tulevaselt tööandjalt.

Wise küsis noortelt, mis neid tööga seoses motiveerib ja kui oluline on seejuures palganumber:

Kõrvutades töötasu paindliku tööaja ning lisapuhkusega peab 44% vastanuist ajalist vabadust rahast tähtsamaks. Kõrgema töötasu valiks ligi kolmandik ehk 31% noortest ning veerand (25%) jääb küsimuses neutraalseks.
Võimalus töötada ükskõik kust maailmas on noortele kõrgemast töötasust atraktiivsem – nomaadliku töölaadi valiks enne kõrgemat palka ligi pooled ehk 47% vastanuist. 13% eelistust ei oma.
Motivaatorid nagu igapäevased hüved kontoris ja osalus ettevõttes jäävad noorte seas töötasule alla. Vaid 28% valiks kontorihüved enne kõrgemat töötasu, seejuures iga kümnes (11%) võrdluses kindlat arvamust ei oma.
Eelmise aastaga võrreldes on kõige rohkem muutunud ettevõtte osaluse eelistus. Kui eelmisel aastal leidsid pooled (50%) vastanuist, et võimalus saada osa ettevõtte edust on töökoha valikul olulisem kui kõrge palganumber, siis sel aastal arvab seda vaid iga kolmas (36%).

Kui oluline on noortele töökoha valiku puhul tööandja panus või võimalus panustada kliima soojenemise vältimisse?

Selgub, et aastaga on numbrid langenud. Eelmisel aastal pidas seda oluliseks 57%, kuid sel aastal 47% vastanuist. Selgelt on kliima soojenemise küsimus olulisem tüdrukutele, kellest enam kui pooled (53%) peab seda oluliseks, edendades noormeeste 36% osakaalu.

Tuuliki Poom, Wise’i globaalne personalipartner: „Noored on eesmärgiteadlikud ning soovivad ise oma tööelu kujundada. Kodust töötamine on mitmes valdkonnas saanud töökultuuri iseenesestmõistetavaks osaks ning näeme, et järgmise sammuna laieneb kaugtöö sama sihikindlalt kodukontorist välja. Kasutades tänaseid tehnoloogilisi lahendusi võimalikult praktiliselt ära, loob järjest rohkem inimesi töökeskkonna just sinna, kus nad ise parajasti viibivad – olgu selleks suvila Eesti väikesaarel, rendikorter Lõuna-Hispaanias või külalistetuba teisel pool maakera elavate sõprade-sugulaste juures. Wise pakub võimalust kuni 90 päeva aastas välismaalt tegutseda ning näeme enda tiimis, et töö ja maailma avastamise ühendamine on järjest populaarsem. Eelmisel aastal kasutas seda võimalust enam kui 1000 Wiserit.”

“Teine tähtis aspekt, mille järgi noored oma valiku teevad, on võimalus korralikult puhata. Paindlikud aja maha võtmise lahendused suurendavad töötaja ja tööandja vahelist usaldust ning aitavad eraelu ja tööväliseid kohustusi paremini tööga sobitada. Iga-aastased lisapuhkusepäevad, aga ka “Minu päevad” lihtsalt enda jaoks, kaastundepäevad, vabatahtliku töö päev, kuuenädalane tasustatud vahepuhkus ehk sabbatical – meie tänased lahendused Wise’is peegeldavad järjest süvenevat arusaama, et töötajate piisav aeg iseendale toetab nii nende enda kui ka terve ettevõtte arengut.”

Norstati poolt läbiviidud uuringu sihtrühma moodustasid Eesti õpilased, kes 2022/2023. õa õpivad põhikooli 9. klassis, üldhariduskooli gümnaasiumiastmes või muus keskharidust andvas õppeasutuses (omandavad kutsekeskharidust). Uuringus osales 303 sihtrühma esindajat.

  • Wise on rahvusvaheline tehnoloogiaettevõte, mis ehitab parimat viisi raha liigutamiseks üle kogu maailma. Wise’i kontol saavad inimesed ning ettevõtted hoida raha enam kui 40 valuutas, teha rahvusvahelisi ülekandeid ja maksta välismaal. Wise’i asutasid 2011. aastal Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann. Tegu on maailma ühe kiiremini kasvava kasumliku tehnoloogiaettevõttega, mis on noteeritud Londoni börsil tähisega WISE. Wise’i kasutab üle 16 miljoni era- ja ärikliendi ning ettevõte liigutab kvartalis piiriüleste maksetega ligi 29 miljardit eurot, säästes klientidele aastas üle 1,7 miljardi euro. Wise’i suurim, 2000 töötajaga kontor asub Tallinnas.
Head Uudised GoodNews