Avaleht Majandus Selgus Kuressaare jäätmeveohanke võitja
Selgus Kuressaare jäätmeveohanke võitja

Selgus Kuressaare jäätmeveohanke võitja

Saaremaa Vallavalitsuse korraldatud jäätmeveohanke tulemusena tunnistati tänasel vallavalitsuse istungil Kuressaare ja Ida-Saaremaa veopiirkondades edukaks AS-i Ragn-Sells pakkumused.

Jäätmete vedamiseks võtab AS Ragn-Sells kasutusele kahekambrilise veoki. Jäätmed viiakse Kudjape ja Maasi jäätmejaamadesse, kus vähemalt 50% taaskasutatavatest jäätmetest suunatakse uuesti ringlusesse uute toodete valmistamiseks.

Uuel jäätmeveoperioodil, 1. märtsist 2020 tõuseb mõnevõrra segaolmejäätmete teenustasu. Näiteks Kuressaares hakkab 240 liitrise konteineri tühjendamine maksma 6,31 eurot ning Ida-Saaremaa veopiirkonnas 7,87 eurot kord.

Kõigis veopiirkondades on 1. märtsist võimalik majapidamises, ettevõttes või asutuses ära anda nii pakendijäätmeid, vanapaberit, biojäätmeid kui ka segaolmejäätmeid. Liigiti kogutud jäätmete äraveo eest tuleb tasuda oluliselt vähem kui segaolmejäätmete äraveo eest.

Hankes sisalduvale Lääne-Saaremaa veopiirkonnale laekus kaks pakkumust, mis on veel hindamisel.