Avaleht Äri Täna toimub Tartu lennujaama arenguseminar
Täna toimub Tartu lennujaama arenguseminar

Täna toimub Tartu lennujaama arenguseminar

Täna toimub Tartu lennujaama arenguseminar, mille eesmärk on luua ühine arusaam Tartu lennujaama tulevikuvõimalustest ja prioriteetsetest arengusuundadest.

Seminaril osalevad Tallinna Lennujaama, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Lennundusklastri, Eesti Lennuakadeemia, Tartu linna, Tartu Ülikooli, Eesti Erapilootide Liidu ja piirkonna arendusorganisatsioonide esindajad.

Seminaril tutvustatakse projekti „Euroopa lennujaamade koostöövõrgustiku loomine ja koostöö edendamine Hiina partneritega“ raames kohalike partnerite seas läbiviidud küsitluste tulemusi, arutatakse lennujaama arenguvõimalusi, koostööd Euroopa teiste regionaalsete lennujaamadega ning koostatakse edasine tegevusplaan.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on Lõuna-Eestisse vaja aktiivselt toimivat lennujaama. „See aitab kaasa majanduse elavdamisele, toetab piirkonna turismipotentsiaali kasutamist ja siinsete haridusasutuste teadus- ja arendustegevust. Loodame võimalikult peatselt näha Tartus lennuliikluse taastumist ja mahtude kasvu, mis tagab lennuvälja jätkusuutlikkuse ja vajalikud investeeringud,“ ütles linnapea.

“Eesti Lennuakadeemiale on kaasaegne ja hästitoimiv Tartu lennujaam äärmiselt oluline kvaliteetse lennundusõppe läbiviimiseks ja valdkondliku arendustöö tegemiseks,“ rääkis Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel. „Akadeemia arengufookus on seatud lennunduse tulevikutehnoloogiatele, nt mehitamata lennundus ja selle toimimiseks vajaliku keskkonna tagamine, ning selleks on partnerlus lähedalasuva ja tehniliselt kaasaegse lennuväljaga möödapääsmatu,” lisas Kaskel.

Tartu lennujaama arenguseminar toimub projekti „Euroopa lennujaamade koostöövõrgustiku loomine ja koostöö edendamine Hiina partneritega“ raames, mida veab eest Tartumaa Arendusselts koostöös Eesti Lennuakadeemiaga. Projekti rahastab Euroopa Liidu programm Leader. Projekti siseriiklikeks partneriteks on Tartu Linnavalitsus, Tartu Lennujaam (AS Tallinna Lennujaam), Eesti Lennuakadeemia, Tartu Ülikool ja SA Tartumaa Turism. Kaasatud koostööpartnerid on Tartu Teaduspark, Tartu Ärinõuandla, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Lennundusmuuseum ja Eesti Lennundusklaster.