Avaleht Äri Tänasest võib EAS-ist jälle taotleda toetust digitaliseerimiseks
Tänasest võib EAS-ist jälle taotleda toetust digitaliseerimiseks

Tänasest võib EAS-ist jälle taotleda toetust digitaliseerimiseks

Alates 17. septembrist saavad ettevõtted Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS) taotleda muutunud tingimustel toetust digitaliseerimise edendamiseks.

„Varasemad toetuse tingimused eeldasid, et osad digitaliseerimisega seotud tegevused on ettevõtetel juba kas tehtud või on neil olemas iseseisev valmisolek digitaliseerimise protsesside algatamiseks. Ettevõtjate tagasiside järgi on aga vaja alustada digitaliseerimise protsesside baasprobleemide lahendamisest,“ ütles EAS-i toetuste keskuse direktor Monica Hankov ja lisas: „Ettevõtte digitaliseerimisteadlikkuse tõstmiseks ja esimeste sammude astumiseks soovitame osaleda ka maakondlike arenduskeskuste veebiseminaridel ja kasutada digitaliseeritusastme hindamiseks veebipõhist tööriista Diginno.“

Muudetud on toetatavate tegevuste ulatust. Näiteks on nüüd võimalik ka tarkvarade rakendamisega seotud protsesside analüüsimine. Lisatud on ka kolme aastase tegevuskava kirjeldamise nõue, et ettevõttele jääks alles digitaliseerimise tegutsemisjuhis, millest protsesside elluviimisel lähtuda ja mis aitab tuvastada prioriteetsemad kitsaskohad digitaliseerimisprotsessis. Samuti on laiendatud digitaliseerimise teekaardi toetuse sihtgruppe – toetust saavad taotleda ka jae- ja hulgikaubandusega tegelevad ettevõtted.

Digitaliseerimise teekaardi koostamiseks saab ettevõte taotleda toetust kuni 15 000 eurot. Ettevõtte oma rahaline panus on 50% tegevuste maksumusest, väljaspool Tartu ja Tallinna linnu registreeritud ettevõtete puhul on omapanus 30%. Teekaardi loomise raames valmib ülevaade ettevõtja ärimudelist, tarneahelast ja tootmise või teenuse osutamise protsessist ja kolmeaastane tegevuskava kitsaskohtade lahendamiseks digitaliseerimise abil.