1. Avaleht
  2. Majandus
  3. Uuring: Balti riikide väikeettevõtjad on tuleviku osas pigem optimistlikud
Uuring: Balti riikide väikeettevõtjad on tuleviku osas pigem optimistlikud

Uuring: Balti riikide väikeettevõtjad on tuleviku osas pigem optimistlikud

Kuigi igapäevaselt räägitakse palju majanduse haprast olukorrast, siis Balti riikide väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad on tänavuse aasta osas pigem optimistlikud, selgus Luminori tellitud värskest uuringust. Tervelt kaks kolmandikku ettevõtjatest näeb müügimahtude kasvu või stabiilseks jäämist.

Seni ei tunne ettevõtjad, et nende olukord märgatavalt halveneks. 67% vastanutest ootab tänavu müügimahtude stabiilseks jäämist või isegi kasvamist. Müügimahtude langust prognoosib 17% ettevõtetest. Siin on kõige optimistlikumad leedulased, kellest 36% ootab kasvu ja 37% stabiilset müüki. Eestlastest näeb kasvu 23% ja mahtude stabiilseks jäämist 48%.

Pea kolmandik Balti riikide ettevõtetest pole loobunud plaanist tänavu laieneda ning viiendik ei ole laienemisotsust veel langetanud. Umbes pooltel vastanuist sel aastal laienemisplaanid puuduvad. Nende hulgast, kes plaanivad seda teha, näeb 72% eestlastest, 56% lätlastest ja 60% leedulastest laienemist eelkõige müügimahtude suurenemisena. Nende hulgast, kes laienemist ei plaani, tõid eestlased peamise põhjusena välja inflatsiooni (53%), nagu ka lätlased (52%) ja leedulased (50%).

„Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted on tavaliselt turumuutustest kõige varem ning kõige enam mõjutatud. Samas on neil oma paindlikkuse tõttu võimalus kiiresti ümber orienteeruda, muutustega kohaneda ja leida uusi ärivõimalusi,” ütles Luminori äripanganduse juht Marjan Savtšenko. „Julgustan ettevõtetel oma plaanid ja projektid pangaga varakult läbi rääkida, et üheskoos leida konkreetse ettevõtte jaoks parim lahendus. Ettevõtjad võivad olla kindlad, et pank seisab keerulisel ajal nende selja taga.”

Kuigi ettevõtted on üldiselt suhteliselt optimistlikud, kavatseb rohkem kui 51% Balti riikide ettevõtjatest sel aastal kulusid kärpida. Ligi kolmandik ei ole kulude kärpimist veel otsustanud, samas kui veidi üle 15% vastanutest ei kavatse säästa.

Uuringus paluti Balti riikide väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKE) võrrelda oma äritulemusi ka 2021. ja 2022. aastal. Veidi üle 77% küsitletud ettevõtetest hindas olukorda positiivselt ja neutraalselt. Kõige enam positiivse suhtumisega vastanuid oli Eestis (45%) ning kõige vähem Lätis (37%). Leedus oli positiivselt meelestatud vastajate osakaal 40%.

  • Luminor viis aprilli lõpus koostöös uuringufirmaga Norstat Eestis, Lätis ja Leedus läbi uuringu 750 väikese ja keskmise suurusega ettevõtte juhi seas.
Head Uudised GoodNews