1. Avaleht
  2. Majandus
  3. UURING I Oma ettevõtte loomisele on mõelnud 43 protsenti eestlastest
UURING I Oma ettevõtte loomisele on mõelnud 43 protsenti eestlastest

UURING I Oma ettevõtte loomisele on mõelnud 43 protsenti eestlastest

Citadele panga uuringu järgi on veerand Eesti inimestest tõsiselt mõelnud oma ettevõtte loomise või vabakutseliseks hakkamise peale. Lisaks on 18 protsenti sellele mõelnud, kuid neil puudub konkreetsem plaan. Suurimaks takistuseks peetakse stardiraha puudumist.

„Tore on tõdeda, et Eesti inimesed on positiivselt ettevõtluse osas meelestatud, sest isegi kui oma äri pole veel reaalselt loodud, siis vähemalt mõeldakse sellele. Ka statistika näitab, et kui veel aastal 1995 oli meil ligi 24 000 tegutsevat ettevõtet, siis tänaseks on see arv jõudnud ligi 100 000-ni. Kui vaadata meie küsitluse tulemusi, siis võib eeldada, et ilmselt on ettevõtete arv veel jõudsalt kasvamas,“ lausus Citadele panga Eesti filiaali juht Rainer Moppel.

Citadele aprilli küsitluse järgi on ettevõtjana või vabakutselisena tegutsemise peale mõelnud kokku 43 protsenti Eesti inimestest. „12 protsenti märkis, et on juba ettevõtjana aktiivne, 1 protsent ütles, et teeb asja ära lähiajal ning 38 protsenti pole üldse ettevõtlust kaalunud,“ lausus Citadele panga Eesti filiaali juht Rainer Moppel.

„Kindlasti on meil veel ruumi areneda veel soode võrdluses, sest mehed tunduvad olevat rohkem valmis oma ettevõtet looma. Küsitluse järgi on oma ettevõte juba 15 protsendil vastanud meestest, naiste puhul on see number kaheksa protsenti,“ märkis Moppel. „Kui ettevõtluse või vabakutselise elu peale pole üldse mõelnud 32 protsenti meestest, siis naistest pole teemast huvitunud lausa 43 protsenti.“

Citadele panga Eesti filiaali juhi Rainer Moppeli sõnul on natuke kahetsusväärne küsitluse tulemus, mille järgi peetakse ettevõtte loomise suurimaks takistuseks stardiraha puudumist. Nii arvas tervelt 59 protsenti vastanutest. „Riigi poolt on loodud päris head programmid, mis aitavad toetustega, et oma ettevõtlusega alustada. Näiteks Töötukassa ettevõtluse alustamise toetus on praegu 6000 eurot. Ka Citadele pakub oma klientidele erinevaid paindlikke finantseerimise viise investeerimislaenust, arvelduslaenu ning liisinguni,“ selgitas Moppel.

Kui suurimaks takistuseks oma ettevõtte loomisel peetakse stardiraha puudumist, siis järgmiseks suuremaks takistuseks märgiti küsitluses teadmiste ja oskuste puudumist (45 protsenti) ning äriplaani loomist (43 protsenti). Takistuseks peeti ka finantskirjaoskuse puudumist (36 protsenti), ettevõtte raamatupidamist (35 protsenti) ning rohke dokumentatsiooni korraldamise vajadust (35 protsenti).

„Reaalsuses on need kõik ainult näilised probleemid, sest e-riigis pole dokumentatsioon üldsegi nii keeruline, seda saab alati õppida ning vajadusel selleks eksperte palgata,“ lisas Moppel.

Head Uudised GoodNews