1. Avaleht
  2. Keskkond
  3. UURING I Ülemiste keskus on kõige keskkonnasõbralikum kaubanduskeskus
UURING I Ülemiste keskus on kõige keskkonnasõbralikum kaubanduskeskus

UURING I Ülemiste keskus on kõige keskkonnasõbralikum kaubanduskeskus

Ülemiste keskust peetakse külastajate poolt kõige keskkonnasõbralikumaks kaubanduskeskuseks, nähtub Kantari värskest uuringust.

Küsimusele „Milline Tallinna kaubanduskeskus on teie meelest kõige keskkonnasõbralikum ja jätkusuutlikum?“ vastanuist 13% ütlesid, et peavad kõige keskkonnasõbralikumaks Ülemiste keskust. Oma arvamuse oli selles küsimuses kujundanud 35 protsenti vastanuist. „Keskkonnasõbralikkuse küsimus oli kaubandusseire uuringus esimest korda. Asjaolu, et enam kui kolmandik inimesi pidas seda küsimust enda jaoks oluliseks ja suutis sellele vastata, on meie jaoks positiivne üllatus,“ ütles Ülemiste keskuse turunduse ja vastutustundliku ettevõtluse valdkonnajuht Tiia Nõmm. Siiski on selge, et inimeste teadlikkuse osas kaubanduskeskuste keskkonnamõjude kohta on veel omajagu arenguruumi.

Uuringust tuli välja, et vastajate jaoks tähendab „keskkonnasõbralikkus“ päris erinevaid asju. 36% vastanuist tõi välja, et kaubakeskust saab pidada keskkonnasõbralikuks, kui sinna on võimalik kohale minna keskkonnasõbralikul viisil. Suur osa inimestest peab oluliseks, et kauba kaasavõtmiseks pakutaks korduskasutatavaid kotte või karpe, samuti tähtsustatakse keskuse väljanägemist: kui majas on palju taimi ja rohelust, peetakse seda kohe keskkonnasõbralikumaks. Vastajad tõid märgina keskkonnasõbralikkusest veel esile, et keskuses pakutakse tasuta joogivett, seal on korraldatud pakendite sorteerimine ja kogumine.

Samas peab hoone energiatõhusust tähtsaks oodatust pisut vähem inimesi – kõigest 20% vastanuist leidis, et sellele rõhku panev keskus on keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik. Ootamatult vähe läks vastajatele korda ka keskuse rohelise energiaga kütmine ja valgustamine – neid pidasid oluliseks vastavalt 14 ja 13 protsenti vastanuist.

Ülemiste keskus on aastaid püüelnud kestlikkuse poole, keskusel on ka mainekas BREAAM In-Use keskkonnamärgis. Peale aastatepikkuse panustamisele energiatõhususse on Ülemiste viimastel aastatel ostnud ka ainult roheenergiat. Samuti tõusevad Ülemiste keskuses esile kasutajate heaolule suunatud lahendused (mitmekülgsed puhkealad, tasuta joogivee võtupunktid, mitmekülgsed ligipääsetavuse meetmed) ning ulatuslik rattataristu ja hea ühistranspordi ühendus.

  • Ülemiste toetab kõigiti keskkonnaalaseid pilootprojekte ja algatusi – kasutusel on nutiprügikastid, kohvikutes ja restoranides lansseeriti esimesena Ringo korduspakendid.
Head Uudised GoodNews