1. Avaleht
  2. Äri
  3. Uuringud: mis Eesti arendajaid tööd otsides tegelikult huvitab?
Uuringud: mis Eesti arendajaid tööd otsides tegelikult huvitab?

Uuringud: mis Eesti arendajaid tööd otsides tegelikult huvitab?

IT-sektoris töötavate inimeste jaoks on palga kõrval kõige olulisemateks hüvedeks lisapuhkus, tervisetoetused ning haridus- ja õppimisvõimalustega seotud teemad. Töökoha valimisel või tänasel töökohal jätkamisel on IT-töötajatele olulisel kohal veel ka paindlik töökorraldus ning töö sisukus ja võimalus selle käigus väärtust luua, selgub Kantar Emori ja Elisa uuringutest.

Mitmetel juhtudel võivad oma ala tipud just lisahüvede ja väärtuspakkumise põhjal langetada karjäärivalikuid: Kantar Emori uuringu kohaselt ei kaalu või pigem ei kaalu töökoha vahetust 57% üle 3000 euro teenitavatest IT-töötajatest, samas kui alla 2000 euro teenivatest töötajatest ei kaalu töövahetust 62%.

“Arendajad ja teised IT-töötajad mõistavad oma väärtust ja tugevat positsiooni tööturul väga hästi. Nõudlus tippspetsialistide järele on jätkuvalt väga kõrge ning möödas on aeg, kui liiguti ainuüksi rahanumbri pärast – palk on küll jätkuvalt tähtis, kuid mida päev edasi, seda olulisemaks muutub tööalaste valikute juures kõik palka ümbritsev,” ütles Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli.

Viimase tõttu on tehnoloogiasektoris tegutsevad ettevõtted pidanud leidma uudseid viise tööotsijate seas silma paistmiseks. Elisa talendijuht Keishy Margus märkis, et enam ei piisa tähelepanu köitmiseks pelgalt paindliku tööaja pakkumisest, vaid vastata tuleb oluliselt laiemale hulgale pehmeid väärtuseid hõlmavatele ootustele.

Elisa poolt arendajate seas läbiviidud süvaintervjuudest selgus, et kõige enam hindavad IT-töötajad materiaalse poole kõrval konkreetsust värbamisprotsessis ja töös, võimalust luua oma tööga väärtust, avatud ja sõbralikku tööõhkkonda ning stabiilsust. Niisamuti on olulisteks teemadeks võimalus töötada vähemalt osaliselt neljapäevase töönädalaga ja väljavaade professionaalselt areneda.

“Neile ootustele vastamine on tööandjate jaoks järjest olulisemaks muutumas, sest võrreldes näiteks 2019. aastaga on kahe protsendi võrra suurenenud nende IT-töötajate hulk, kes ei ole avatud oma tänaselt töökohalt edasi liikumisele. See tähendab, et konkurents töötajate leidmiseks on veelgi tihedam ja pole tekkimas olukorda, kus pakkumine ületaks nõudlust,” lisas Margus.

Töötajate leidmiseks on tööandjatel oluline olla nähtaval kanalites, mida spetsialistide poolt päriselt kasutatakse. Nii Emori kui ka Elisa uuringutest selgus, et kõige sagedamini leiavad IT-töötajad endale uue väljakutse LinkedIni vahendusel, samas on olulisel kohal ka tuttavate poolsed soovitused, CV portaalid ja ettevõtete endi kodulehed.

“Kindlasti ei saa alahinnata ka turundustöö olulisust. Kuna ettevõtte maine ja pakutava väärtuspaketti mõistmine on lõpliku valiku juures oluliseks argumendiks, tuleb tööandjatel ka sel rindel pingutada. Näiteks kuna oleme hetkel ise ühe lainega värbamas 12 arendajat ja teist tippspetsialisti, mis on Eesti kontekstist väga suur number, on oskus ning võimekus silma paista ja oma sõnum õigetes kanalites kohale toimetada väga oluline – muidu jäävad kohad lihtsalt täitmata,”
sõnas Margus.

  • Kantar Emori küsitluses osales 652 IT-valdkonnas tegutsevat vastajat. Elisa vestles süvaintervjuude käigus seitsme erinevas Eesti ettevõttes töötava arendajaga.
Head Uudised GoodNews