1. Avaleht
  2. Keskkond
  3. Uus põllumajandusaasta algas Brüsselis süsiniku aruteluga
Uus põllumajandusaasta algas Brüsselis süsiniku aruteluga

Uus põllumajandusaasta algas Brüsselis süsiniku aruteluga

Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon hääletas oma 30. augustil jätkunud istungil parlamendiliikme Martin Hlaváčeki (Renew, CZ) ettepanekut eemaldada süsinikku tootmist puudutavad kohustused sertifitseerimisraamistikust, kiites selle suure häälteenamusega heaks.

Hääletus saatis põllumajanduskomisjonilt selge sõnumi: süsiniku tootmine on osa lahendusest ja selle uue mudeli keskmes peavad olema põllumehed/metsamehed.

Tšehhi raportööri juhtimisel saavutas komitee kompromisside komplekti, mis tagavad tervikliku lähenemisviisi süsiniku tootmisele põllumajandusettevõtetes või metsades. Heakskiidetud arvamusega muudeti komisjoni ettepanekut, lisades leevendus- ja kohanemistegevused. Komitee on ELi põllumajandustootjate selle taotluse ära kuulanud. See võimaldab tasuda täiendavaid keskkonnamõjusid ja tagada olemasolevate süsiniku tootmise kavade järjepidevus lihtsustatud protsessi kaudu, mis ei tekita tarbetut halduskoormust.

Head Uudised GoodNews