1. Avaleht
  2. Keskkond
  3. VASTUTUSPROGRAMM I Soome lennujaamade eesmärk on saavutada CO2 heitkoguste nulltase
VASTUTUSPROGRAMM I Soome lennujaamade eesmärk on saavutada CO2 heitkoguste nulltase

VASTUTUSPROGRAMM I Soome lennujaamade eesmärk on saavutada CO2 heitkoguste nulltase

Soome lennujaamafirma Finavia avaldas hiljuti oma uue vastutusprogrammi “Jätkusuutliku lennureisi poole”, mille peamine eesmärk on vähendada lennujaamade süsinikdioksiidi heitkoguseid 2025. aasta lõpuks nullini.

“Finavia tegevus kõigis oma lennujaamades on alates 2019. aastast süsinikuneutraalne. Oleme võtnud praktilisi meetmeid ja oleme suutnud vähendada süsinikuheitmeid 64% võrreldes kümne aasta taguse ajaga. Järgmine eesmärk on, et meie lennujaamade heitkogused oleksid nullilähedased,” ütleb Finavia jätkusuutlikkuse ja keskkonna valdkonna asepresident Mikko Viinikainen. Kogu Finavia kasutatav elekter on juba mitu aastat olnud 100% tuule- ja päikeseenergial põhinev. Lennujaama hooldussõidukeid tangitakse jäätmetest ja jääkidest valmistatud taastuva diislikütusega.

Finavia vähendab oma süsinikdioksiidi heitkoguseid nii madalale tasemele, kui see on tehnoloogiliselt ja rahaliselt võimalik, st väga lähedale nullile. “Meie eesmärk on vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid järgmise kolme aasta jooksul 98% võrra. Nulltaseme saavutamisel jääb ikkagi paar protsendipunkti heitkoguseid.

Plaan on jõuda juba järgmisel aastal neljal Lapimaa lennuväljal netonulltasemeni: Rovaniemi, Kittilä, Ivalo ja Kuusamo. Aastal 2024 järgneb Helsingi lennujaam. Eesmärk on, et kõik Finavia lennujaamad jõuavad 2025. aasta lõpuks netonulltasemele.

Ülejäänud süsinikdioksiidi heitkoguste neutraliseerimiseks osaleb Finavia projektides, mis püüavad atmosfäärist süsinikdioksiidi. Nende hulka kuuluvad sellised projektid nagu metsa kasvatamine piirkondades, kus seda ei ole. Finavia projektid vastavad rahvusvahelise programmi Airport Carbon Accreditation (ACA) kriteeriumidele.

Finavia uus vastutusprogramm suunab otsuste tegemist ning nii juhtkonna kui ka töötajate tegevust. See põhineb kolmel sambal: inimeste heaolu, säästev lennuliiklus ning hea valitsemistava ja maksualane vastutus.

“Meie eesmärk on edendada oma äritegevuse sotsiaalset, rahalist ja keskkonnaalast vastutust. Lisaks tahame olla kaasatud kogu lennuliikluse väärtusahela vastutustundlikkuse suurendamisse,” ütleb Viinikainen.

  • Finavia opereerib 21 Soome lennujaama, pakkudes parimaid pikamaaühendusi Põhjamaades ja võimaldades sujuvat reisimist Soome ning Euroopa ja teiste maailmaosade vahel. Finavialennujaamad on hinnatud maailma parimate sekka, sest neis pööratakse palju tähelepanu reisijakogemuse arendamisele, samuti tegeleb Finavia põhjalikult vastutustundlikkuse ning kestliku arengu teemadega – Finavia lennujaamad on süsinikuneutraalsed – ning omab suuri kogemusi lennujaamade ohutuse tagamisel seoses lume ja jääga.
Head Uudised GoodNews