Avaleht Majandus Adven investeerib gaasiarvestite vahetamisse 700 000 eurot
Adven investeerib gaasiarvestite vahetamisse 700 000 eurot

Adven investeerib gaasiarvestite vahetamisse 700 000 eurot

Gaasituru toimimise võrgueeskirjast tulenevalt peab alates 2021. aastast saama iga klient näha lisaks elektrile tunni- või päevapõhiselt ka oma gaasi tarbimist.

See tähendab, et kõik andmed peavad liikuma kaugloetavalt ja gaasiarvestid tuleb välja vahetada.

Projekti üldinvesteering Advenile ja Adveni tütarettevõttele on 0,7 miljonit eurot. Adveni umbes 2100 kliendi arvesteid hakkab vahetama hanke võitnud arvestivahetusfirma. Kõiki kliente teavitatakse elektrooniliselt arvesti vahetamise ajast. „Meie hanke võitja võtab klientidega ühendust, et saada ligipääsu arvestile selle vahetamiseks,“ selgitas Adveni gaasivõrgu juht Aleksander Aan.

Esimesed üksikud kaugloetavad arvestid said vahetatud juba aprillis, kuid kõige aktiivsem periood on septembrist aasta lõpuni.

Hetkel saab iga tarbija näha reaalajas oma elektri tarbimist. Sarnane võimalus peaks tekkima ka kaugloetavate gaasiarvestite puhul. Kuupõhise arvestuse asemel tekib mitte ainult päevane, vaid lausa tunnipõhine arvestus. See annab tarbijale võimaluse jälgida, mis hinnaga gaas on ja vastavalt tarbimist suunata. Abistavaks on see neile, kel kodus mitu soojusallikat. Siis saab vastavalt reaalajas nähtavale hinnale valida, kas kasutada kütteallikaks elektrit, gaasi või hoopis näiteks puitu.

Kaugloetavad gaasiarvestid muudavad elu veidi mugavamaks, sest näitude edastamise kohustus kaob. „Esialgu, kuni kõik andmed on saadud digitaalselt liikuma, tuleb näitude manuaalset edastamist siiski mõnda aega veel jätkata. Kui andmed on hakanud elektrooniliselt liikuma, ei pea  enam igakuiselt näite teatama. See võiks ideaalis toimuda järgmise aasta esimese kvartali lõpus. Kui see hetk on käes, siis teavitame kindlasti kliente,“ ütleb Aan.