Avaleht Uudis Atraktiivsete tööandjate päev: selgusid Eesti atraktiivsemad tööandjad õpilaste arvates
Atraktiivsete tööandjate päev: selgusid Eesti atraktiivsemad tööandjad õpilaste arvates

Atraktiivsete tööandjate päev: selgusid Eesti atraktiivsemad tööandjad õpilaste arvates

Eesti tudengid hindasid atraktiivseimaks tööandjaks taas Microsoft Estonia: küsitluse järgi soovib Microsoftis töötada 50% kõrgkoolitudengitest.

Eesti tudengite küsitlust on läbi viidud 2010. aastast. Selle aja jooksul on Microsofti atraktiivsus tudengite hulgas aasta-aastalt kasvanud. Microsoft on kõigi 12 aasta jooksul pääsenud atraktiivseimate tööandjate esikolmikusse. Tudengite hindasid selle teist aastat järjest kõige atraktiivsemaks organisatsiooniks Eestis.

Atraktiivse tööandja kvaliteedimärgiga tunnustati tööandjaid täna Instari ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja korraldataval atraktiivsete tööandjate päeval. Koja peadirektori Mait Paltsi sõnul on tänasel tööturul kuvand äärmiselt tähtis, sest edukas tööandja kõnetab tulevast talenti juba enne töövestlust, seda ka koolipingis valikuid tehes. „Tänases tööjõuolukorras, kus puudus on nii oskustöölistest kui ka kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistidest, tasub tulevikku vaataval ettevõttel pingutada oma brändi atraktiivsuse nimel, sest õppima minnes sünnivad noortel erialavalikud tihti läbi soovi töötada kindlas organisatsioonis, mis omakorda mõjutab selle valdkonna populaarsust,“ sõnas ta ja lisas, et tugev kuvand on osa väärtuspakkumisest, mida hindavad kõrgelt ka olemasolevad töötajad.

Kutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja politsei- ja piirivalveamet, kus soovib töötada 52% õpilastest. PPA peadirektori asetäitja Janne Pikma sõnul toetab neid värbamisel kõige rohkem see, et turvalisuse loomine on tähendusega töö: „Tööelus väärtuse loomine on inimestele järjest olulisem. Oleme viimastel aastatel teadlikult pingutanud, et tutvustada noortele lisaks patrullpolitseinikuametile ka kõiki teisi töid, mida PPA-s teha saab. Selleks kasutame noortele tuttavaid kanaleid ja nende jaoks tähtsaid inimesi ning püüame rääkida oma tööst läbi lugude.“

Tööandjabrändinguagentuur Instar viis aprillis-mais läbi kõrgkoolide, kutsekoolide ja kogenud töötajate tööootuste ja tööandja maine küsitlused, millele vastasid kokku 9000 inimest. „Sel aastal hindasid tudengid 242 Eesti organisatsiooni atraktiivsust. Aasta-aastalt on kõigi õppurite hulgas, sõltumata nende erialast, kasvanud IT-sektori tööandjate atraktiivsus,“ kommenteeris agentuuri tegevjuht Kersti Vannas.

„On väga hea näha, et atraktiivsete tööandjate edetabelis on iga aastaga aina rohkem ettevõtteid, kus hinnatakse kõrgelt reaalainetest tulenevaid oskusi ja teadmisi. Nende ettevõtete tugev kuvand ja jätkuv hea käekäik võimaldavad meil innustada aina suuremat hulka noori valima õpinguteks just neid valdkondi, mis aitavad kaasa teadmismahuka majanduse arengule,“ ütles Palts.

Aastaga kasvas teenitav netopalk, veidi ka palgaootus

Töötasust ei saa mööda vaadata: viimase 12 aasta jooksul on tudengite netopalgaootus kasvanud 1,7 korda. Aastaga kasvas kooli kõrvalt töötavate tudengite netotöötasu, mis oli 2020. aastal 998 eurot kuus ja 2021. aastal 1053 eurot kuus. Sealjuures tõusis noorte netopalgaootus aastaga 41 eurot 1802 euroni kuus.

2021. aastal ettevõtjaks saamise huvi vähenes: 22% soovib olla enda tööandjaks, samas 55% tudengitest teha erasektoris palgatööd ja 22% töötada avalikus sektoris. Kolmandas sektoris soovib töötada 1% vastanutest.

2021. aastal on tudengite hinnangul kaks kõige olulisemat töökohavalikut mõjutavat tegurit organisatsioonipoolne töötajate võrdne ja aus kohtlemine ning hea sisekliima organisatsioonis, mida hinnati kõige olulisemaks 46 teguri seast. 2010. aasta olulisim valikukriteerium oli huvitav ja arendav töösisu. Võrdne kohtlemine oli alles 4. kohal.

COVID-19 mõju avaldub suurenenud ebakindluses sobiv töökoht leida. 39% noortest pole kindlad, kas nad leiavad peale kooli lõpetamist ootustele vastava töö. Kõige enam soovitakse leida erialast tööd Eestis, kuid 37% tudengitest oleks väga huvitatud erialasest tööst välismaal.

Töö otsimisel ja tööandja kohta info hankimisel peab 92% vastajatest oluliseks kanaliks tööandja kodulehte. Järgnevad praktikantide programmid ja töövahenduskeskkonnad. 89% noortest peavad oluliseks infokanaliks tööandja kohta informatsiooni ja soovitusi organisatsiooni töötajatelt.

Atraktiivsete tööandjate päeval tunnustati tööandjaid üheksas kategoorias, millest olulisimad olid kõrgkoolide, kutsekoolide õpilaste ja kogemusega töötajate atraktiivseimad tööandjad. Lisaks tunnustati tudengite sihtrühma atraktiivsemaid tööandjad majanduses, infotehnoloogias, tehnikas, õiguses, meditsiinis ja humanitaarvaldkonnas.

Tudengite jaoks atraktiivseimad tööandjad:

 1. Microsoft Estonia
 2. Pipedrive
 3. LHV Pank
 4. Transferwise Ltd Eesti filiaal
 5. Bolt Technology
 6. Haridus- ja teadusministeerium
 7. Swedbank
 8. Eesti Rahvusringhääling
 9. Tallinna Lennujaam
 10. Cleveron

Kutsekoolid: 

 1. Politsei- ja piirivalveamet
 2. Apollo Group
 3. Hotell Olümpia
 4. Coca-Cola HBC Eesti
 5. Fazer Eesti
 6. A Le Coq
 7. Hilton Tallinn Park
 8. Päästeamet
 9. Telia Eesti
 10. Tallinna Lennujaam

Kogemustega töötajad:

 1. Transferwise Ltd Eesti filiaal
 2. LHV Pank
 3. Microsoft Estonia
 4. Pipedrive
 5. Telia Eesti
 6. Cleveron
 7. Playtech Estonia
 8. Eesti Energia
 9. Bolt Technology
 10. Swedbank

Majandustudengid:

 1. LHV Pank
 2. Microsoft Estonia
 3. Transferwise Ltd Eesti filiaal
 4. Swedbank
 5. Pipedrive

Tehnikatudengid:

 1. Merko Ehitus
 2. Nordecon
 3. Eesti Energia
 4. Cleveron
 5. ABB

Meditsiinitudengid:

 1. Tartu Ülikooli Kliinikum
 2. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
 3. Ida-Tallinna Keskhaigla
 4. Synlab Eesti
 5. Fertilitas

IT-tudengid:

 1. Pipedrive
 2. Transferwise Ltd Eesti filiaal
 3. Microsoft Estonia
 4. Bolt Technology
 5. Veriff

Õigustudengid:

 1. Justiitsministeerium
 2. Riigikohus
 3. Advokaadibüroo Sorainen
 4. Advokaadibüroo Lextal
 5. Ellex Raidla Advokaadibüroo

Humanitaartudengid:

 1. Haridus- ja teadusministeerium
 2. Kultuuriministeerium
 3. Tartu Ülikool
 4. Eesti Rahvusringhääling
 5. Haridus- ja noorteamet